user_mobilelogo

Hyvä ulkosuomalaisjärjestö,

Kevät on juuri kauneimmillaan Helsingissä – puut vihertävät ja narsissit ja muut kevätkukat kukkivat eri puolilla kaupunkia. Ulkosuomalaisparlamentin lokakuussa järjestettävä istunto lähestyy kovaa vauhtia. Koska aloitteiden viimeinen jättöaika on keskellä kesää, suomalaisten lomakauden aikana, pyydämme jälleen, että istuntoon tarkoitetut aloitteet lähetettäisiin meille Suomi-Seuraan jo hyvissä ajoin ennen kyseistä määräaikaa. Aloitteiden istunnossa käsittelyä varten vaatima taustatyö vie aikaa, ja kesällä asiantuntijoita ja virkamiehiä on vaikea saada kiinni lomien takia. Aiemmat päätöslauselmat ovat nähtävissä ulkosuomalaisparlamentin kotisivuilla www.usp.fi, missä on ajankohtaista tietoa istunnosta. Uudet yhteisöt ovat jatkuvasti tervetulleita mukaan USP:n toimintaan. Vielä otetaan vastaan ilmoittautumisia heinäkuussa järjestettävälle Suomi-Seuran intensiiviselle suomen kielen kurssille. Kevään aikana myönnetyt järjestö-, nuoriso- ja tiedotusapurahat maksetaan saajien tileille kesäkuun loppuun mennessä. Toivomme, että kannustatte jäseniänne, ystäviänne ja sukulaisianne liittymään Suomi-Seura ry:n jäseniksi jo 85 vuotta ulkosuomalaisten puolesta Suomessa jatkuneen työmme turvaamiseksi. Jäsenyys jossain ulkosuomalaisyhdistyksessä, vaikka se olisi Suomi-Seura ry:n jäsenjärjestökin, ei merkitse yksityishenkilön Suomi-Seura ry:n jäsenenä olemista. Suomi-Seura ry:n jäsenyys edellyttää yksityishenkilöiltä siis henkilökohtaista jäsenyyttä. Parhaillaan Helsingissä ja Tukholmassa pelattavista jääkiekon MM-kisoista kiinnostuneille tiedotteessamme on linkki, josta otteluja voi katsoa ulkomaillakin.

Parhain terveisin, Suomi-Seura ry

USP:n puhemiehistö kokoontui Helsingissä

Ulkosuomalaisparlamentin (USP) puhemiehistö piti kevätkokouksensa Helsingissä 7. – 8. toukokuuta.  Kokouksen asialistalla olivat muun muassa Hallituksen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma, kirjeäänestys ja Suomi-koulujen Suomesta saama tuki. Ulkosuomalaispoliittisen ohjelman parhaillaan meneillään olevasta päivityksestä puhemiehistö keskusteli sisäasiainministeriön valtiosihteerin Marjo Anttooran kanssa. Ensimmäinen ulkosuomalaispoliittinen ohjelma laadittiin työministeriössä vuosiksi 2006 – 2011, ja sille pitäisi saada pikaisesti jatkoa. Ohjelma sisältää näkemyksiä ja toimintamalleja, joiden avulla ulkosuomalaisten ja Suomen vuorovaikutusta voidaan entisestään vahvistaa. Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti olivat tiiviisti ohjelman laadinnassa mukana. Tapaamisessa esillä olivat myös muut ajankohtaiset ulkosuomalaisia koskevat asiat. Kirjeäänestyksestä keskusteltiin oikeusministeriössä oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin erityisavustajan Malin Brännkärrin, yksikönjohtaja Johanna Suurpään ja vaalijohtaja Arto Jääskeläisen kanssa. USP on kampanjoinut kirjeäänestyksen puolesta yli kymmenen vuotta. Kirjeäänestyksestä on äskettäin lähetetty lausuntopyyntö hallituspuolueille, ja vastauksia odotetaan kevään aikana. Mikäli tarpeeksi laaja poliittinen kannatus kirjeäänestykselle saadaan, viedään hanketta ministeriössä eteenpäin. Suomi-koulujen Suomen valtiolta saamasta tuesta keskusteltiin eduskunnassa valtiovarain-valiokunnan ja sivistysvaliokunnan jäsenten kanssa. Tukea korotettiin toissa vuonna, mutta nyt sitä on jälleen vähennetty. Puhemiehistö toi esille tarpeen pitäytyä eduskunnan päättämässä lisärahoituksen määrässä. Ulkoasiainministeriön edustajat esittelivät puhemiehistölle kunniakonsuliverkoston toimintaa ja kunniakonsuleiden valintaprosessia. Raha-automaattiyhdistyksen edustajien kanssa puheenaiheena olivat ulkosuomalaisten projektien rahoitusmahdollisuudet Suomesta käsin. Kyseessä olisivat esimerkiksi ulkosuomalaisten vanhusten palvelut. Lähempiä tietoja kokouksesta lähiaikoina USP:n kotisivulla www.usp.fi ja kesäkuun Suomen Silta -lehdessä.

Nyt on aloitteiden aika!

Ulkosuomalaisparlamentti pitää seitsemännen istuntonsa Helsingin yliopistossa perjantaina ja lauantaina 26.–27.10.2012. Kaikki parlamentin jäsenjärjestöt voivat lähettää parlamentin käsiteltäväksi aloitteita ulkosuomalaisille tärkeistä asioista, jotka pitää parantaa, muuttaa tai joista pitäisi muuten vain keskustella. Aloitteiden viimeinen jättöpäivä on kolme kuukautta ennen istuntoa, eli tänä vuonna keskellä kesää: 26.7.2012. Nyt on siis korkea aika miettiä ja muotoilla aiheita juuri teidän seuralle tärkeistä asioista. Mikä parantaisi teidän tai muiden ulkosuomalaisten asemaa ja elämää ulkomailla ja Suomessa? Mitä asioita ulkosuomalaisparlamentin tulisi ajaa seuraavalla parlamenttikaudella, vuosina 2012 – 2015? Sihteeristö auttaa mielellään aloitteiden laatimisessa. Myös omaan paikalliseen puhemieheen kannattaa olla yhteydessä, jos jokin asia askarruttaa. Ulkosuomalaisparlamentin sivulta http://www.usp.fi/toiminta/index2.php?sivu=838 voit lukea lisää aloitteiden tekemisestä. Samalle sivulle tulee luettelo jo saapuneista aloitteista sitä mukaa kun ne saapuvat sihteeristöön. Jos järjestösi ei ole vielä ulkosuomalaisparlamentin jäsen, niin voitte liittyä vahvistamalla ulkosuomalaisparlamentin säännöt ja työjärjestyksen. Liittymislomake ja tekstit löytyvät ulkosuomalaisparlamentin kotisivulta http://www.usp.fi/jasen/index.php?kieli=fi

Suomi-Seura ry:n jäsenenä tuet työtä ulkosuomalaisten puolesta

Taloustilanteen kiristyminen aiheuttaa monenlaisia säästötoimia myös Suomessa, ja säästöt ulottuvat myös kolmanteen sektoriin, eli järjestöihin, joilla on yleensä niukat resurssit muutenkin. Tämä koskee myös Suomi-Seura ry:tä, joka on ainut ulkosuomalaisia edustava ja heidän asioitaan hoitava taho Suomessa. Ulkosuomalaisten etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö Suomi-Seura ry on vuodesta 1927 lähtien toiminut ulkosuomalaisten siteenä Suomeen ja Suomen siteenä ulkosuomalaisiin. Seuran neuvontapalvelu neuvoo mm. Suomesta muutossa ja paluussa Suomeen, sosiaaliturva-, verotus- ja eläkeasioissa sekä järjestää koulutustilaisuuksia ja laatii maastamuuttoon ja paluumuuttoon liittyviä oppaita. Seura jakaa apurahoja ulkosuomalaisten yhdistyksille ja tiedotusvälineille. Seura järjestää vuosittaisen suomen kielen kurssin ulkosuomalaisille ja heidän jälkeläisilleen. Ulkosuomalaisparlamentti perustettiin vuonna 1997 Suomi-Seuran aloitteesta, ja seura toimii USP:n sihteeristönä. Suomi-Seura ja ulkosuomalaisparlamentti ajavat ulkosuomalaisten asioita Suomessa konkreettisesti tapaamalla jatkuvasti muun muassa ministereitä, kansanedustajia ja virkamiehiä. Ulkosuomalaisparlamentin tähänastisista saavutuksista merkittävimpiä ovat muiden muassa kaksoiskansalaisuus, ulkomaille maksettavien eläkkeiden verotuksen korjaus, suomenkielisen harjoittelijaohjelman saaminen ulkosuomalaisten hoivakoteihin ja Suomi-koulujen tuen korottaminen. Muistutamme, että ulkosuomalaisparlamentilla ei ole omaa rahoitusta, eli seura rahoittaa myös sen toiminnan. Lisäksi seura julkaisee jäsenlehteä ja seuran kautta voi tilata suomalaisia tuotteita. Seuran jäsenet saavat kattavaa neuvontaa, alennuksia seuran koulutuksista, monista tuotteista (mm. monien kustantajien kirjoista) ja palveluista sekä jäsenlehden. Jos Suomi-Seuraa ei olisi, ei olisi siis mm. näitäkään asioita: - ulkosuomalaisparlamenttia - ulkosuomalaisten jatkuvaa ja aktiivista edunvalvontaa Suomessa - suoraa yhteyttä Suomen valtiovaltaan ja viranomaisiin - asiantuntevaa henkilökohtaista neuvontaa Suomesta muuttajille ja Suomeen palaajille - apurahoja ulkosuomalaisjärjestöille ja -medialle ja tukea Suomi-kouluille - kielikurssia ulkosuomalaisille - kirjalahjoituksia ulkosuomalaisjärjestöille - ulkosuomalaisille suunnattua tiedotusta heitä koskevista asioista Suomi-Seura ry tarvitsee toimintansa jatkumisen tueksi jäsenistöä – niin entisten jäsenten pysymistä jäseninä kuin runsaasti uusia jäseniä. Tukekaa ulkosuomalaisten ainoan edunvalvojan työtä liittymällä jäseneksi niin järjestönä kuin yksityishenkilöinä, kertokaa Suomi-Seurasta tilaisuuksissanne ja kehottakaa sukulaisianne ja ystäviänne liittymään jäseneksi. Kukaan muu ei aja ulkosuomalaisten asioita Suomessa. Maailmalla toimivien Suomi-seurojen jäsenet eivät ole Suomi-Seura ry:n jäseniä henkilökohtaisesti, vaikka seura olisikin Suomi-Seura ry:n jäsenjärjestö.  Suomi-Seura ry:n jäsenedut saadakseen on siis oltava henkilökohtaisesti jäsenemme. Henkilöjäsenen jäsenmaksu on 25 euroa ja samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen jäsenmaksu 12 euroa. Ota yhteyttä: www.suomi-seura.fi, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh./tel. +358-9-6841210, fax +358-9-68412140

Uudet järjestöt ovat tervetulleita USP:n toimintaan

Uudet jäsenjärjestöt ovat tervetulleita mukaan ulkosuomalaisparlamentin toimintaan! Parlamentin varsinaiset jäsenet ovat siis ulkomailla toimivat suomalaiset järjestöt. Toimintaan pääsee mukaan vahvistamalla ulkosuomalaisparlamentin säännöt ja työjärjestyksen. Liittymisensä jälkeen yhteisö voi osallistua USP:n toimintaan lähettämällä edustajansa istuntoon sekä tekemällä aloitteita. Lue lisää liittymisestä nettisivuillamme www.usp.fi -> Miten mukaan? Sieltä löydät myös ulkosuomalaisparlamentin säännöt ja työjärjestyksen sekä liittymiskaavakkeen.

Kiinnostaako Sinua toimiminen suomalaisen viennin apuna?

Ulkosuomalaisparlamentin istunnon yhteydessä järjestetään 25.10.2012 keskustelutilaisuus Verkostot ulkomailla. Ulkosuomalaiset viennin voimavarana.  Keskustelutilaisuutta varten kartoitamme ulkomailla asuvien suomalaisten kiinnostusta ja valmiuksia osallistua suomalaisten yritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävään toimintaan omassa asuinmaassaan tai alueellaan. Toivomme vastauksia myös teiltä, jotka ette pääse paikalle lokakuussa pohtimaan asioita yhdessä. Kaikki tieto, kokemus ja mielipiteet aiheesta auttavat meitä eteenpäin tässä tärkeässä työssä. Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Kysymykset ovat suomeksi, mutta niihin voi vastata niihin myös ruotsiksi, englanniksi tai saksaksi. Kysely: http://www.usp.fi/toiminta/verkosto.php  USP:n nettisivu seminaarista: http://www.usp.fi/toiminta/index2.php?sivu=839   Kysymyksiä ja palautetta voit lähettää osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Kyselyn linkkiä saa mielellään jakaa eteenpäin muille kiinnostuneille. Kiitos osallistumisestanne!

Paluumuuttajan infopäivä jälleen elokuussa

Suomi-Seura ry järjestää paluumuuttajan infopäivän Helsingissä perjantaina 17. elokuuta 2012. Paluumuuttajan infopäivänä Suomi-Seura ry:n neuvontapalvelu on avoinna ulkomailta Suomeen palaaville ja paluumuuttoa suunnitteleville klo 10 - 14. Päivän ohjelmassa on tietoiskuja paluumuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Tilaisuudessa on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa ja tutustua Suomi-Seuran kokoamiin oppaisiin ja materiaaleihin. Tietoiskujen aikataulu: klo 10:15 Suomeen rekisteröityminen, muuttotavarat, sosiaaliturva ja verotus Suomessa klo 12:00 Paluumuutto Suomeen/ kokemuksia paluumuutosta Tilaisuuden hinta on Suomi-Seuran jäsenille 50 euroa ja muille 70 euroa. Hintaan sisältyy aamupala, tietoiskut ja Takaisin Suomeen -opas Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Suomi-Seuran neuvontapalvelu: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. +358-(0)9-6841210, fax +358-(0)9-68412140. Seuran osoite on Mariankatu 8 (3. krs), 00170 Helsinki (Kruununhaka). Tervetuloa!

Suomi-koulujen opettajia koulutetaan elokuussa

Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät järjestetään 8. - 10.8.2012 Helsingissä Opetushallituksen tiloissa. Koulutuspäivien aihe on Kuinka hyvä! Osaamisen arviointi ja arviointiosaaminen. Linkki ilmoittautumiseen ja koulutuspäivien ohjelma löytyvät Suomi-Seuran Internet-sivuilta: http://www.suomi-seura.fi/site_v3/index.php?option=com_content&task=view&id=464&Itemid=73 Kustannusosakeyhtiö Otava järjestää koulutuspäiviä edeltävänä päivänä tiistaina 7.8.2012 myymälässään tilaisuuden Suomi-koulujen opettajille. Myös tästä on lisätietoa Suomi-Seuran sivuilla (sama linkki). Lisätietoja: Suomi-Seura ry/Maarit Hyvärinen : Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Suomi-Seuran intensiivinen suomen kielen kurssi 2012

Suomi-Seura ry:n intensiivinen suomen kielen kurssi järjestetään 16. – 27.7.2012, ja se on tarkoitettu ensisijaisesti 18 - 45-vuotiaille ulkosuomalaisille ja/tai heidän puolisoilleen, jotka suunnittelevat muuttoa Suomeen. Kurssilla opiskellaan suomen kieltä kolmessa tasoryhmässä (alkeis- ja keskiryhmä sekä edistyneet) yhteensä 50 tuntia, esitellään opiskelu- ja työnhakumahdollisuuksia Suomessa sekä tutustutaan suomalaisuuteen. Kurssi pidetään Laajasalon opistossa, Helsingissä (noin 9 km Helsingin keskustasta). Osallistujan ei tarvitse osata suomea, mutta englannin kielen taidon on oltava riittävä, jotta opiskelija pystyy seuraamaan luentoja ja osallistumaan opetukseen.  Kurssin hinta Suomi-Seuran jäsenille 895 euroa ja muille 930 euroa.  Hintaan sisältyy opetus, oppikirja, majoitus (2 hengen huone), täysihoito ja vapaa-ajanohjelmaa. Ilmoittautumiset 30.4.2012 mennessä. Huom! Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakulomakkeen voi tulostaa Suomi-Seuran kotisivuilta: www.suomi-seura.fi (seminaarit ja kurssit).

The Finland Society´s Intensive Finnish Language Course for Expatriate Finns

The Finland Society will arrange an intensive Finnish language course for expatriate Finns on July 16 - 27, 2012. The course will be held at Laajasalo Folk High School, which is located in a suburb of Helsinki, about 9 kilometers from the center of Helsinki. There are good and rapid connections between Laajasalo Folk High School and the center of the city. The Seminar fee is 895 euros for Finland Society members (930 euros for non-members), which covers tuition, room (double occupancy) and board, study book and some free-time programme. The course is primarily for descendants of Finnish emigrants who are planning to move to Finland. The foreign spouses of expatriate Finns may also attend the course. Students should be over 18 years of age and preferably under 45 years old. Knowledge of Finnish is not required. The language of instruction is English. Consequently, a sufficient knowledge of English is necessary. Finnish (50 lessons) will be taught in small groups at three levels: beginners, intermediate and advanced. Lectures (in English) give the participants information on various aspects of Finnishness and on moving to Finland as well as advice in job hunting in Finland. Application deadline is April 30, 2012. (We will accept applications as long as space is available.) For more information and application forms, please visit our website: www.suomi-seura.fi (seminars and courses) or contact Suomi-Seura ry/The Finland Society, Mariankatu 8 B, FI-00170 Helsinki, FINLAND, tel. +358-9-6841210, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Tuhkarokkorokotus on tarpeellinen Ukrainaan matkustaville

Jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailut (UEFA European Football Championship) järjestetään Puolassa ja Ukrainassa 8.6.–1.7.2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee kisoihin matkustavia huolehtimaan erityisesti suojasta tuhkarokkoa vastaan ja muistuttaa, että matkailijan suurimpia riskejä ovat alkoholi, seksitaudit ja tapaturmat. Tuhkarokkotapaukset ovat viime vuosina lisääntyneet Euroopassa. Viime vuonna todettiin yli 31 000 tuhkarokkotapausta, ja niihin liittyi kahdeksan kuolemaa ja 27 aivotulehdusta eli enkefaliittia. Suomessa oli 27 tapausta eli enemmän kuin moneen vuoteen. Niistä suurin osa liittyi ulkomaanmatkailuun. Kisaisäntänä toimivassa Ukrainassa on tämän vuoden alusta huhtikuun puoliväliin mennessä todettu jo yli 7 000 tuhkarokkotapausta. Koska tuhkarokko tarttuu herkästi henkilöstä toiseen ja voi olla vakava sairaus, THL suosittelee MPR -rokotusta (tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokko) niille jalkapallon Euroopan mestaruuskisoihin matkustaville, jotka eivät varmuudella tiedä sairastaneensa tuhkarokkoa tai eivät ole saaneet sitä vastaan kahta rokotusta. Myös kaikilla muilla ulkomailla matkustavilla tulisi olla suoja näitä tauteja vastaan.

Yli 30 vuotta vanha isyyslaki uudistetaan

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän laatimaan ehdotusta uudeksi isyyslaiksi. Työryhmän tueksi aiotaan asettaa erillinen laajapohjainen seurantaryhmä. Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on lain kokonaisuudistuksen ohella ajanmukaistaa avoliitossa syntyvien lasten isyyden tunnustamista koskeva sääntely. Isyyttä koskevien säännösten lisäksi työryhmän tulee valmistella ehdotus äitiyden määräytymistä koskevista perussäännöksistä. Isyyslaki on ollut voimassa vuodesta 1976, ja sen säätämisen jälkeen yhteiskunnassa on tapahtunut monia muutoksia, jotka vaikuttavat lain soveltamiseen. Muun muassa perherakenteet ovat muuttuneet, avoliitot yleistyneet ja isyystutkimuksen menetelmät olennaisesti kehittyneet. Työryhmän on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi syyskuun 2013 loppuun mennessä. (www.suomi.fi)

TE-toimiston palvelut muuttuvat sähköisiksi

Työ- ja elinkeinotoimistojen eli TE-toimistotojen palvelu painottuu yhä enemmän verkko- ja puhelinpalveluun. Työnhakijaksi ilmoittautuminen ei enää vaadi henkilökohtaista käyntiä TE-toimistossa. Työnhakijaksi voi ilmoittautua vaivattomasti kaikkialla, missä nettiyhteys on käytettävissä. Sähköinen palvelu myös opastaa, milloin asiakkaan tulee sähköisen asioinnin lisäksi käydä henkilökohtaisesti TE-toimistossa. Jatkossa TE-toimistoissa palvellaan kasvotusten asiakkaita, jotka tarvitsevat asiantuntijatukea osaamisensa kehittämiseen tai työmarkkinoille kuntoutumiseen. TE-toimiston verkkopalvelut löytyvät osoitteesta www.mol.fi . Verkkopankkitunnus helpottaa ja nopeuttaa asiointia. Kuka tahansa voi hakea itselleen sopivia työpaikkoja Suomesta tekemällä esittelyn CV-nettiin. CV-netti hakee työtä asiakkaan puolesta 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. CV-netistä työnantajat etsivät sopivia työntekijöitä. Avoimet työpaikat -palvelusta työnhakija löytää viimeisimmät tiedot avoimista työpaikoista koko maasta. Paikkavahti tuo tiedot työnhakijaa kiinnostavista työpaikoista suoraan sähköpostiin. Tukea verkkopalvelujen käyttöön saa Työlinjalta, puh. +358-(0)10 19 4904 (pvm/mpm)

Siirtolaispappi aloitti Kaliforniassa

Huhtikuun alussa Suomen evankelisluterilainen kirkko ja Evangelical Lutheran Church in America käynnistivät yhteisen kolmivuotisen Kalifornian-siirtolaispappiprojektin Yhdysvalloissa. Suomen kirkko oli valinnut ehdokkaakseen virkaan pastori, TT Jarmo Tarkin. Southwest California Synodin piispa, Dean Nelson hyväksyi ehdotuksen. Pastori Tarkki aloitti tehtävässään 1. huhtikuuta Tarkin tehtäväalueeseen kuuluvat suomalaissiirtolaiset San Diegossa, Los Angelesissa, San Francisco Bay Arealla, Dallasissa, Denverissä ja koko Meksikossa. Tehtävä on haastava ja ainutlaatuinen. Tiettävästi tällaista luterilaista papinvirkaa ei ole koskaan ollut missään maailmassa. Ensimmäinen uusimuotoinen suomenkielinen messu Los Angelesin alueella pidetään sunnuntaina, 20. toukokuuta kello 13 St. Paul's Lutheran Churchissa (958 Lincoln Blvd, Santa Monica). Kaikki ovat tähän tilaisuuteen tervetulleita, lapset ja lapsiperheet kuin myös enemmän vuosirenkaita keränneet. Messun jälkeen kaikki ovat tervetulleita aitosuomalaisille kirkkokahveille. Pastori Jarmo Tarkki Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., (805) 350-1667

Uusi merimieskirkko vihitään Brysselissä

Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikström vihkii Brysselin uuden merimieskirkon käyttöön sunnuntaina 20. toukokuuta. Brysselin merimieskirkko on muuttanut nyt jo neljänsiin tiloihinsa kaupungissa, sillä kirkon toiminta on kasvanut nopeasti. Brysselin merimieskirkko aloitti toimintansa vuonna 2000. Toiminta on tavoittanut suuren osan paikallisesta suomalaisväestöstä, ja kirkon palvelut ovat sen myötä monipuolistuneet ja laajentuneet laaja-alaiseksi seurakuntatyöksi. Toimipisteestä on muodostunut suomalaisuuden, suomen kielen ja kulttuurin tukikohta ja näyteikkuna. Kirkossa on muun muassa Suomi-kauppa, sauna, kirjasto ja kerhotiloja. Tiloja käyttää päivittäin 60 – 100 henkilöä. Uusi merimieskirkko on keskeisellä paikalla lähellä Euroopan unionin rakennuskompleksia. Belgian noin 4 000 suomalaisesta suurin osa asuu Brysselin alueella. Benelux-maissa tehty perhetyön kartoitus osoitti, että nuoret belgiansuomalaiset haluavat harrastusmahdollisuuksia nimenomaan suomen kielellä.  www.merimieskirkko.fi       

Jääkiekon MM-kisoja voi seurata Internetissä

Helsingissä ja Tukholmassa parhaillaan pelattavia jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuja voi seurata Internetissä kansainvälisen jääkiekkoliiton YouTube-sivun kautta: http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/news-singleview/recap/6822.html?tx_ttnews[backPid]=187&cHash=1ba3670309

Ajokortit muuttuvat määräaikaisiksi

Uudet henkilöautojen ajokortit on jatkossa uusittava 15 vuoden ja raskaan liikenteen kortit viiden vuoden välein. Muutos astuu voimaan 19. tammikuuta 2013. Nykyiset ajokortit ovat voimassa nykyisten sääntöjen mukaan, ellei kortin luokka muutu tai korttiin tule erityisehtoja. Määräaikainen kortti on hankittava esimerkiksi silloin, kun korttiin tulee merkintä silmälaseista. Jos kortin uusii pelkästään katoamisen vuoksi, on uusi kortti voimassa vanhojen ehtojen mukaan. Kortti uusitaan jättämällä poliisille hakemus ja uusi valokuva. Ajokortin hinta ei toistaiseksi ole tiedossa. Myös moottoripyörien, mopojen ja traktorien ajokortit ovat vuodesta 2013 alkaen voimassa 15 vuotta kerrallaan, kuitenkin enintään siihen saakka, kun ajokortin haltija täyttää 70 vuotta. Tämän jälkeen ajokortti on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Kuorma- ja linja-autojen ajokortit ovat voimassa 5 vuotta ja sen jälkeen, kun ajokortin haltijan täyttää 70 vuotta, ne ovat voimassa enintään kaksi vuotta kerrallaan. Tammikuussa 2013 muuttuvat myös kuljettajantutkinnon ja terveydentilan seurannan vaatimukset. Henkilöajokortin opetus muuttuu kolmivaiheiseksi. Tuolloin kuljettajantutkinto suoritetaan perusvaiheen jälkeen, ja tutkinnon läpäisseet pääsevät harjoitteluvaiheeseen ja sen jälkeen syventävään vaiheeseen. Kaikissa korttiluokissa luovutaan 45-vuotiaiden näöntarkastusvelvollisuudesta, eikä 70 vuotta täyttäneiltä enää vaadita kirjallista todistusta ajotaidon säilymisestä. 45-vuotiailta kuorma- ja linja-autokortin haltijoilta vaaditaan kuitenkin lääkärinlausunto terveydentilasta. Ajokortit yhtenäistyvät koko EU:n alueella vuosina 2013 – 2033, jolloin käyttöön otetaan luottokortin kokoinen ajokortti, johon voidaan liittää mikrosiru. Noin 80 prosentilla yli 15-vuotiaista suomalaisista on jonkinlainen ajokortti, joita vuodenvaihteessa oli voimassa 3,61 miljoonaa. Eniten ajokortteja (54 prosenttia) on miehillä.

Suomi maailman onnistunein maa

Vuodesta 2005 lähtien laaditun Failed States Index -tilaston mukaan Suomi onnistui parhaiten maailman maista viime vuonna. Arvioinnissa otetaan huomioon maiden sosiaalinen, taloudellinen ja poliittinen tilanne. Selvityksessä erityisesti Suomen oikeus- ja turvallisuustaso saivat erinomaiset arviot. Onnistumistilaston laatii yhdysvaltalainen rauhansäätiö Fund of Peace. Arviossa on mukana 177 maata, ja materiaalina paremmuuslistan laadinnassa käytetään eri puolilta maailmaa kerättyjä artikkeleita ja raportteja. Maista arvioidaan 12 ominaisuutta, jotka pisteytetään asteikolla 1 - 10. Mitä vähemmän maa saa yhteispisteitä, sitä tasapainoisempi sen tilanne on. Korkeat pisteet kertovat puolestaan riskialttiista tilanteesta. Suomi sai 19,7 pistettä, ja listan hännillä olevalle Somalialle pisteitä kertyi 113,4. Listan voittaja on ollut viisi edeltävää vuotta Norja, joka jäi nyt sijalle kaksi. Vuodesta 2006 alkaen arvioitu Suomi on ollut aiemminkin kakkossijalla, lukuun ottamatta vuotta 2006, jolloin sija oli kolme. http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-grid2011

Suomi on toiseksi vähiten korruptoitunut maa

Suomi sijoittui toiselle sijalle Tanskan kanssa Transparency Internationalin vuosittaisessa vertailussa korruptoitumisesta eri maissa. Vertailussa oli mukana 183 maata. Viime vuodesta Suomen sijoitus nousi kaksi pykälää. Suomea vähemmän korruptiota oli vain ykköseksi arvoidussa Uudessa-Seelannissa. Transparency International varoittaa, että korruptio tulee vaikeuttamaan selviämistä euroalueen velkakriisistä. Kriisimaista Kreikka oli vertailussa sijalla 80 ja Italia sijalla 69. http://www.cpi.transparency.org/cpi2011

NYT: Helsinki on maailman toiseksi paras matkakohde

New York Times -lehden mukaan Helsinki on vuoden 2012 maailman toiseksi paras matkailukohde  Panaman jälkeen. Kolmannella sijalle lehti listasi Myanmarin. Helsinkiä lehti suosittelee jo siitäkin syystä että kaupunki toimii tämän vuoden maailman designpääkaupunkina. Maininnan lehdessä saivat Helsingin hyvätasoiset ravintolat ja uusina mielenkiintoisina kohteina Musiikkitalo ja Design District -ostosalue. Lehden listalla oli 45 kiinnostavinta matkakohdetta maailmassa. Pohjoismaista listalle pääsi Helsingin lisäksi Ruotsin Taalainmaa (sijalla 44). http://travel.nytimes.com/2012/01/08/travel/45-places-to-go-in-2012.html?pagewanted=all

Suomalaisyrityksillä tuhansia tytäryhtiöitä ulkomailla

Tilastokeskus on selvittänyt suomalaisyritysten toiminnasta ulkomailla. Selvityksen mukaan suomalaisyrityksillä on 118 maassa lähes 5 000 tytäryhtiötä. Eniten toimintaa suomalaisilla yrityksillä on henkilöstön määrällä mitattuna Euroopassa ja Aasiassa. Kyseisten yritysten palkkalistoilla on lähes 600 000 henkilöä, joita työskentelee eniten Ruotsissa, Kiinassa, Venäjällä ja Saksassa. Suomalaisyritysten suurimmat toimialat maailmalla ovat kone- ja metallituoteteollisuus, paperiteollisuus sekä elektroniikka- ja sähköteollisuus. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 180 miljardia euroa. http://www.tilastokeskus.fi/til/stu/2010/stu_2010_2012-03-29_tie_001_fi.html

Suomi-Seuran Matkatoimisto palvelee myös ulkosuomalaisia

Suomi-Seuran Matkatoimistosta voi ostaa matkoja kaikkialta maailmasta kaikkialle maailmaan. Siis voit ostaa myös omasta asuinmaastasi lähtevän matkan joko Suomeen tai muuhun maahan Suomi-Seuran matkatoimistosta. Lippusi ja muut varauksesi lähetetään sähköpostiisi tai kirjeitse Sinulle. Suomi-Seuran matkatoimiston palvelu on erinomaista, ja laajaa asiantuntemusta on jo vuodesta 1959. Tutustu tarjontaan osoitteessa http://www.suomiseuranmatkat.fi/fi/etusivu

Lahjoituskirjojen anomuslomake lähetetään pyynnöstä

Suomi-Seura ry lahjoittaa kullekin jäsenenään olevalle ulkosuomalaisjärjestölle 20 suomalaista kirjaa vuodessa. Ehtona on jäsenmaksun maksamisen lisäksi se, että järjestöllä on kirjasto, josta järjestön jäsenet voivat lainata kirjoja. Lahjoituskirjavalikoimissamme on monenlaista luettavaa niin aikuisille kuin lapsille. Joulukuussa emme lähettäneet lahjoituskirjojen anomuslomaketta järjestökirjeen mukana, kuten aiemmin. Lähetämme lomakkeen pyynnöstänne teille joko postitse, sähköpostilla tai faksaamalla. Muistakaa merkitä lomakkeeseen kirjoja koskevat toiveenne. Entiseen tapaan toivomme, että joku edustajanne hakisi kirjat toimistostamme Suomessa käydessään, koska kirjojen lähettäminen maailmalle on erittäin kallista, ja siten säästyneet rahat voimme käyttää uusien kirjojen hankintaan. Mikäli nouto ei ole mahdollista, postitamme kirjat.

Autovuokraamo Aurentin ja Suomi-Seuran hyvä yhteistyö jatkuu

Autovuokraamo Aurentista löytyvät uudet ilmastoidut autot Suomi-Seuran sopimushinnoilla.  Vuokrauspaketin saa laskettua ja varattua netissä kätevästi TARJOUSLASKURIN kautta. Suomi-Seuran salasana laskuriin on suomiseura10 Helsinki-Vantaan lentokentältä on lyhyt taksimatka vuokraamoon (noin 10 - 15 min), ja sieltä on helppo lähteä liikkeelle joka suuntaan Kehä I -tien varresta.  Vuokraamon yhteyteen on avattu viihtyisä kahvila, ja ennen lähtöä siellä voi nauttia kahvit tai eväät pieneen ja vähän suurempaankin nälkään. TERVETULOA ! Vuokrauksien sopimushinnat myönnetään myös Suomi-Seuran ystävyysseuroille. Esitteen vaikka ilmoitustaulullenne voitte tulostaa täältä

Helsingin Kotivarasto on Suomi-Seuran yhteistyökumppani

Helsingin Kotivarasto on täysin suomalaisomistuksessa toimiva yritys. Yritys sijaitsee Kehä I:n, Kehä III:n ja Lahdentien kainalossa Helsingin Malmilla, Valuraudantie 1:ssä. Varastoihin asiakkaat pääsevät joka päivä kello 6 - 22. Kaikki tilat sijaitsevat yhdessä tasossa, ja ne ovat turvallisia, siistejä ja lämpimiä. Helsingin Kotivarasto tarjoaa nyt Suomi-Seuran jäsenille edullisen vaihtoehdon irtaimiston säilytykseen. Voimassa olevan liittymistarjouksen lisäksi myönnetään -10 % alennus vuokrista. Kaupan päälle tulee riippulukko ja pakkausteippirulla. Yrityksen yhteistyökumppani tarjoaa pakettiauton kilpailukyiseen hintaan tavaroiden siirtoa varten. Kysy lisää ja muista kertoa Suomi-Seuran jäsenyydestäsi: www.kotivarasto.fi

Suomalaisten lehtien tilaukset ulkomaille Lehtiapajan kautta

LEHTIAPAJA.FI on tunnetusti edullinen lehtien verkkokauppa. Suomi-Seuran jäsenet voivat tilata lehdet jopa -50 % alennuksella. Lue lisää osoitteesta http://www.lehtiapaja.fi/suomiseura/ . Suomen ulkopuolelle tilatessa tilaushintoihin lisätään maakohtaiset postimaksut.

Varaa hotelli- & lippupakettisi Jääkiekon MM-kisoihin 2012

Event Travel Finland Oy on jääkiekon MM-kisojen 2012 ja 2013 virallinen matkatoimisto Suomessa. Tarjolla on hotelli- & lippupaketteja kaikkiin Helsingissä pelattaviin otteluihin. Alkusarjan paketit sisältävät kaikki neljä ottelua, joista yksi on Suomen peli. Loppuotteluihin on tarjolla mm. Superviikonloppu-paketti, joka sisältää kuusi ottelua; kaksi neljännesfinaalia, semifinaalit, pronssi- ja kultaottelun, sekä neljän yön majoituksen aamiaisella. Hotellivalikoima on laaja, ja kaikista hotelleista on hyvät kulkuyhteydet Hartwall Areenalle. Tutustu tarkemmin Event Travelin tarjontaan ja tee varauksesi MM-kisoihin: http://www.event-travel.fi/ Paketit hintoineen: http://www.event-travel.fi/upload%5CIIHF%202012%20esite.pdf

Suomi-Seuran jäsenille alennuksia Suomen Retkeilymajajärjestöltä

Suomi-Seura ry:n jäsenet saavat Suomessa Suomen Retkeilymajajärjestön SRM-hostelleista 10 % alennuksen majoituksesta. SRM-hostelleja on kautta Suomen 53 kappaletta. Ulkomailla kansainvälisellä hostellikortilla saa 10 % alennuksen majoituttuessa Hostelling International -verkoston hostelleihin. Kansainvälisen hostellikortin hinnasta Suomi-Seuran jäsenet  saavat viiden euron alennuksen. Lisätietoja jäseneduista SRM:n verkkosivuilta www.hostellit.fi/info/jasenjarjestot/jasenedut. Tutustu myös SRM:n Hostelliviestiin: http://hostelliviesti.fi/tag/srm/ SRM on mukana myös sosiaalisessa mediassa: facebook.com/hostellit.fi foursquare.com/hifinland twitter.com/HIFinland

Löydä halvat lennot Suomeen

Vertaa halvat lennot helposti ja nopeasti. Kaikki kohteet ja satoja lentoyhtiöitä. Löydä edulliset lennot Suomeen täältä: http://www.vertaa.fi/lentoliput/?utm_source=fifi&utm_medium=textlink&utm_content=textlink&utm_campaign=suomiseura

Anna Suomi-Seuran jäsenyys lahjaksi

Muistathan, että Suomi-Seura ry:n jäsenyys on hyvä lahja: jäsenlehden Suomen Sillan lisäksi jäsenet saavat alennuksia koulutuksistamme, oppaistamme, Tuotevälityksen tuotteista ja lukuisista liikkeistä Suomessa. Jäsenmaksulla tuet työtämme ulkosuomalaisten etujen edistäjänä. Mikään muu taho ei tee tätä työtä eli toimi ulkosuomalaisten edustajana Suomessa.

Ilmoittakaa tapahtumistanne Suomi-Seuran Internet-sivulla

Suomi-Seuran Internet-sivujen keskustelupalstalla on ”tapahtumia ulkomailla” -sivut osoitteessa www.suomi-seura.fi > klikkaa ”keskustelut”. Siellä yhdistykset, yhteisöt ja järjestöt voivat ilmoittaa tietoja tapahtumistaan ja kyseisellä alueella järjestettävistä ulkosuomalaistilaisuuksista. Lähettäkää tiedot tapahtumistanne Suomi-Seuran toimistoon (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), niin laitamme ne sivulle nähtäviksi. Aktiivisuudesta on hyötyä kaikille alueen ulkosuomalaisille ja suomalaismatkailijoille sekä muille suomalaisasioista kiinnostuneille.

Suomi-Seura ja USP ovat Facebookissa

Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti tiedottavat myös Facebookissa. Tervetuloa faneiksemme ja saamaan tiedotteitamme myös sitä kautta!

Hyvässä seurassa jo 85 vuotta: Suomi-Seura ry vuodesta 1927

Muistathan, että Suomi-Seuran jäsenenä tuet arvokasta työtämme ulkosuomalaisten asioiden ajajana Suomessa. Jäsenmaksullasi saat lisäksi neuvontayksikkömme palvelut, alennuksia erilaisten tuotteiden ja palvelujen hinnoista, yhteistyöjuristiemme ilmaisen puolen tunnin konsultoinnin ja alennuksen mahdollisista toimeksiannoista, yhteyden muihin ulkosuomalaisjärjestöihin sekä Suomen Silta -lehden kuudesti vuodessa.

Suomi-Seura ry on ulkosuomalaisten etu-, neuvonta- ja asiantuntijajärjestö, joka tarjoaa ulkomaille muuttaville, siellä asuville ja Suomeen palaaville neuvontaa mm. sosiaaliturva-, verotus- ja eläkeasioissa sekä paluumuuttoon liittyvissä kysymyksissä, koordinoi yli 20 maassa toimivaa tukihenkilöverkostoa ja toimii vuonna 1997 perustetun ulkosuomalaisparlamentin sihteeristönä. Kesäisin seura järjestää Helsingissä suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin seminaarin 18 - 45-vuotiaille ulkosuomalaisille, heidän jälkeläisilleen ja puolisoilleen sekä muille Suomesta ja suomen kielestä kiinnostuneille. Seura julkaisee kuudesti vuodessa ilmestyvää Suomen Silta -lehteä. Lisätietoja: www.suomi-seura.fi

Seuraava järjestötiedote ilmestyy kesäkuun alussa.

Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti Mariankatu 8 00170 Helsinki Puh: +358-(0)9-684 1210 Fax: +358-(0)9-684 12140 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. www.suomi-seura.fi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. www.usp.fi

Mikäli haluat liittää postituslistalle uuden yhdistyksen tai erota listalta, lähetä viesti osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.