user_mobilelogo

SUTINAT 9/2011

Hyvä ulkosuomalaisjärjestö,

Tervehdys koleahkosta ja jo vähän syksyisestä Helsingistä!
Syyskuun suurin uutinen ulkosuomalaisille on uuden kansalaisuuslain voimaan tulo. Nyt Suomen kansalaisuutensa menettäneet ulkosuomalaiset saavat jälleen Suomen kansalaisuuden takaisin joutumatta asumaan Suomessa. Tämä mahdollisuushan oli vuosina 2003 - 2008, jolloin tieto tästä mahdollisuudesta ei valitettavasti tavoittanut läheskään kaikkia, jotka sitä olisivat halunneet käyttää. Nyt ilmoitusmahdollisuus on pysyvä, eli nyt ei ole tarvetta toimia tiettyyn määräaikaan mennessä. Entisen Suomen kansalaisen alaikäiset jälkeläiset saavat myös Suomen kansalaisuuden ilmoituksella, mutta valitettavasti täysi-ikäiset jälkeläiset eivät. Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti tekivät kovasti töitä saadakseen kaikki jälkeläiset lakiin mukaan, mutta ikävä kyllä niin ei tapahtunut.
Järjestö- ja nuorisoapurahoja voi jälleen anoa syyskuun loppuun asti, ja Suomi-koulujen toiminta-avustuksia lokakuun loppuun asti.

Parhain terveisin,
Suomi-Seura ry


Kansalaisuusilmoitusmenettely on nyt pysyvä

Kansalaisuuslaki muuttui 1. syyskuuta 2011. Uuden lain mukaan entinen Suomen kansalainen voi saada menettämänsä Suomen kansalaisuuden ilmoituksella riippumatta siitä, asuuko hän Suomessa vai ulkomailla. Uudessa kansalaisuuslaissa entinen Suomen kansalaisuus on ainoa edellytys kansalaisuuden saamiseksi ilmoituksella.
Ilmoitusmenettely ei koske kuitenkaan entisen Suomen kansalaisen täysi-ikäisiä jälkeläisiä.
Ilmoitusmahdollisuutta eivät voi myöskään käyttää henkilöt, jotka ovat menettäneet Suomen kansalaisuuden isyyden kumoamisen perusteella, virastolle hakemuksessaan antamien väärien tietojen takia tai tietojen salaamisen takia. Heidän käytettävissään on kansalaisuushakemus, joka edellyttää Suomessa asumista.
Suomen kansalaisuutta hakevan on syytä tarkistaa ensin asuinmaansa toimivaltaiselta viranomaiselta, mitä hänen senhetkiselle kansalaisuudelleen tapahtuu, jos hän saa Suomen kansalaisuuden hakemuksella tai ilmoituksella, eli tarkistaa, hyväksyykö asuinmaa kaksois- eli monikansalaisuuden.
Halutessaan jälleen Suomen kansalaiseksi tulee entisen Suomen kansalaisen täyttää kansalaisuusilmoituslomake ja hankkia tarvittavat asiakirjat. Lomakkeen täyttämisen jälkeen kansalaisuusilmoitus pannaan vireille ulkomailla asuinmaassa toimivassa Suomen edustustossa (suurlähetystö, pääkonsulinvirasto, konsulaatti, kunniakonsulaatti). Suomessa ilmoituksen voi panna vireille poliisilaitoksella, vaikka ei asuisikaan Suomessa. Ilmoitus on jätettävä henkilökohtaisesti, ja kaikkien asianosaisten on oltava paikalla.
Maahanmuuttoviraston Internet-sivuilta (www.migri.fi) löytyvät täytettävät lomakkeet sekä ohjeet, mitä lisätietoja kansalaisuusilmoitus vaatii. Internet-sivuilla on myös lainmuutoksista kertova asiakastiedote, usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen ja tietosivuja eri aiheista.
Entisen Suomen kansalaisen kansalaisuusilmoituksen käsittelymaksu on 240 euroa. Maksu kattaa myös ilmoituksen tekijän alaikäiset lapset, joille samalla haetaan kansalaisuutta, vaikka lapsista täytetään oma ilmoituslomake. Jos ainoastaan lapsesta, joka on entinen Suomen kansalainen, tehdään kansalaisuusilmoitus, maksu on 100 euroa.
Käsittelymaksua ei peritä henkilöltä, joka osoittaa osallistuneensa palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena Suomen armeijassa 1939 - 1945 käytyihin Suomen sotiin, eikä henkilöltä, joka osoittaa olleensa toisen maailmansodan johdosta sotalapsena Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa.
Kansalaisuusilmoitusten käsittelyajat riippuvat siitä, kuinka paljon ilmoituksia pannaan vireille heti lain tultua voimaan. Jos ilmoitusten määrä pysyy kohtuullisena, käsittelyajan arvioidaan olevan muutamia kuukausia..
Kun ilmoitus tai hakemus on täytetty huolella, ja jättövaiheessa mukana ovat kaikki pyydetyt liitteet, niin viranomaisten ei tarvitse pyytää täydennyksiä, jotka aina hidastavat käsittelyä.
Kansalaisuushakemuksen voi panna vireille vain Suomessa, mutta hakemuksen voi jättää muullekin kuin hakijan asuinkunnan mukaan määräytyvälle poliisilaitokselle. Jos lapsille haetaan samalla kansalaisuutta, heistä täytetään oma lomakkeensa, mutta käsittelymaksu (440 euroa) kattaa myös lapset.
Uuden kansalaisuuslain tuomista muutoksista kerrotaan Maahanmuuttoviraston Internet-sivuilla www.migri.fi > http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?article=4233.


Järjestö- ja nuorisoapurahat sekä Suomi-koulujen avustukset haussa

Ulkosuomalaisten järjestöjen kulttuuri- ja harrastustoimintaan voi jälleen hakea apurahoja. Hakuaika päättyy 30. syyskuuta. Tätä seuraavan kerran järjestöt voivat hakea avustusta helmikuun 2012 loppuun mennessä.
Haettavana on myös nuorisoapurahoja, joilla tuetaan ulkosuomalaisia nuorisojärjestöjä ja
-hankkeita. Apurahaa voi anoa hankkeisiin, hankintoihin ja eräin edellytyksin myös toimintaan. Hakuaika päättyy myös syyskuun lopussa.
Suomi-koulujen toiminta-avustusten hakuaika päättyy lokakuun lopussa.
Apurahojen hakuehdot ja -lomakkeet ovat Internet-sivuillamme www.suomi-seura.fi > apurahat. Tarvittaessa postitamme tai faksaamme lomakkeet hakuehtoineen.
Ulkosuomalaismedialle myönnettäviä apurahoja jaetaan vain kerran vuodessa, ja niiden hakuaika päättyy vuosittain helmikuun lopussa.


Eläkepäiviksi ulkomaille -infotilaisuus syyskuussa Suomi-Seurassa

Suomi-Seura ry järjestää Eläkepäiviksi ulkomaille infotilaisuuden seuran jäsenille Helsingissä torstaina 15. syyskuuta 2011 kello 17 – 20.
Infopäivänä Suomi-Seuran neuvontapalvelu on avoinna eläkepäiviksi ulkomaille lähteville tai lähtöä suunnitteleville jäsenilleen kello 17 – 20 seuran toimitiloissa Helsingin Kruununhaassa (Mariankatu 8, 3 krs). Tilaisuuden ohjelmassa on tietoiskuja joko pysyvään tai sesonkiluonteiseen ulkomailla asumiseen liittyvistä aiheista kuten sosiaaliturva, verotus ja ulkomaille matkustaminen.
Tietoiskujen aikataulut:
klo 17.00 Sosiaaliturva ulkomailla asumisen tai väliaikaisen oleskelun aikana
klo 18.00 Verosopimusten vaikutus eläkkeiden verotukseen
klo 19.00 Ulkomaille matkustaminen/ Suomi-Seuran matkatoimisto
Tilaisuudessa on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa käytännön muuttojärjestelyistä ja tutustua Suomi-Seuran kokoamiin oppaisiin ja materiaaleihin esim. Eläkepäiviksi ulkomaille ja Eläkepäiviksi Espanjaan -oppaisiin.
Tilaisuus on maksuton.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Suomi-Seuran neuvontapalvelu
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. +358-(0)9-6841210


Avoimet ovet Suomi-Seurassa

Avoimien ovien päivänä 30. syyskuuta 2011 Suomi-Seura ry esittelee toimintaansa, neuvontapalvelun tarjoamaa opastusta ulkomaille muuttajille ja Suomeen palaaville sekä esittelee seuran julkaisemia oppaita ja infomateriaaleja.
Ovet ovat avoinna kello 10 - 15.
Tilaisuus on maksuton.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Suomi-Seuran neuvontapalvelu: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. +358-(0)9-684 1210
Suomi-Seura ry, Mariankatu 8 (3. krs), 00170 Helsinki
www.suomi-seura.fi


Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla uudet ulkosuomalaisten sivut

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on uudistanut ulkosuomalaisille tarkoitetut Internet-sivunsa. Sivuilla on tietoa mm. kirkon toiminnasta ulkomailla, palveluista, ulkosuomalaistyöstä, virtuaalikirkosta ja kirkollisista toimituksista Suomen ulkopuolella.
Sivut ovat osoitteessa: http://evl.fi/ulkosuomalaiset/evl_ContentFD2E8


Kansainvälinen työpaja Helsingissä elokuussa 2012

Helsingin seudun Inkeri-seura järjestää elokuussa 2012 viikon kestävän työpajan, jonka aikana kansainvälinen ryhmä opiskelijoita tutustuu Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin. Luvassa on myös kielioppitunteja ja retki Porvooseen.
Järjestäjät toivovat, että hakijoita olisi myös Ruotsista.
Tietoa työpajasta löytyy kansainvälisten toimistojen sivuilta. Suomessa www.cimo.fi > Grundtvig > Workshop > Katalogi.


A New Scholarship for Young Finnish-Canadians

Eero Blomberg was a Finnish-Canadian who valued a good education. He bequeathed much of his estate to the Finnish Credit Union to set up the Eero’s Memorial Fund for the purpose of helping future Finnish-Canadian generations continue their post-secondary education. Eero was very specific with his stipulations regarding who would be eligible for his bursary. For more information, please visit the OP News section on the Finnish Credit Union’s website www.finnishcu.com.
Please pass the word on to your children and/or grandchildren as this year, there will be four students who will be awarded bursaries of $5,000 each. All applications are due by September 30th, 2011 and may be submitted online or in person with all supporting documents at the credit union.
The Finnish Credit Union: 191 Eglinton Avenue East, Toronto, ON, M4P 1K1, tel. toll-free 1-800-668-7242, tel. 1-416-486-1533, fax: 1-416-486-1592, www.finnishcu.com.


Kyselytutkimus ulkosuomalaisille ruokaperinteiden muutoksista

Ruokaperinnetutkija, FM Terhi Törrö tekee kyselytutkimusta suomalaisten ruokaperinteiden muutoksista, mihin hän toivoo myös ulkosuomalaisten osallistuvan. Törrö on itse asunut kuudessa maassa.
Kysely on tarkoitus suorittaa verkossa lokakuun aikana. Kyselymateriaali tullaan arkistoimaan lopullisesti Kansallisarkistoon kaikkien suomalaisten, myös ulkosuomalaisten kulttuuriperinnöksi ja se tulee olemaan tutkimuskäytössä jatkossa avoimesti, mikäli kukin vastaaja antaa tutkimuskäytölle luvan. Tutkimus on osa Törrön Suomalaisten ruokaperinteiden muutokset 1900-luvulla -väitöskirjaa.
Kyselyaineisto keskittyy ruokaperinteiden muutoksen tarkasteluun. Törröä kiinnostaa tutkia, mitä perinteitä omaksutaan toisista kulttuureista, mitä omia perinteitä säilyy, ja miten ruokavalio- ja raaka-ainetrendit vaikuttavat henkilökohtaisesti.
Kyselystä valmistuu kaikille yhteinen Finnish Food Memories -teos.
Maa- ja kotitalousnaiset Suomesta ovat sponsoroineet kyselyyn vastanneille kaksi kirjapalkintoa ja lisänä on Törrön lahjoittama ruokaan liittyvä yllätyspalkinto.
Kyselykaavaketta ja lisätietoja tutkimuksesta voi tiedustella oma-aloitteisesti lokakuusta lähtien sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Lähetä postikortti eduskunnalle

Suomen uusi eduskunta aloitti työnsä 27.4.2011. Eduskunnassa on peräti 87 uutta kansanedustajaa. Osalla näistä on eduskuntakokemusta ennestään, mutta suurelle osalle valtiopäivät ovat ensimmäiset.
Ulkosuomalaisparlamentti on jo yli kymmenen vuotta puhunut kirjeäänestyksen puolesta yhtenä tapana nostaa äänestysvilkkautta ulkomailla ja auttaa suomalaisia äänestäjiä täyttämään kansalaisuusoikeutensa. Monen äänestysmatka katkeaa käytännön hankaluuksiin: pitkiin matkoihin, korkeisiin kustannuksiin, arkisiin työ- tai perhe-esteisiin. Ulkosuomalaisparlamentti on nyt vedonnut kaikkiin hallitusneuvottelupuolueisiin, että kirjeäänestyksen salliminen otettaisiin mukaan seuraavan hallituksen ohjelmaan.
Kirjeäänestys on jossain muodossa käytössä jopa 44 maassa ympäri maailmaa. Suuri osa Euroopan maista (20) sekä Yhdysvallat, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti ovat jo mahdollistaneet kirjeäänestyksen ulkokansalaisilleen.
Kirjeäänestys on luotettava ja selkeä. Se on lakiteknisesti helppo toteuttaa. Se on jo olemassa oleva malli, eikä kaipaa vuosien pohdintaa ja selvittelyä niin kuin sähköinen tai Internet-äänestys. Lähin naapurimme Ruotsi antoi kansalaisilleen oikeuden äänestää kirjeitse ulkomailla vuonna 2006.
Kirjeäänestyksen haluavat myös ulkosuomalaiset ja nyt on hyvä aika kertoa se uudelle eduskunnalle!
Hyvä ulkosuomalainen äänestäjä! Lähetä vaalipiirisi kansanedustajalle – uudelle tai vanhalle - hieno postikortti ja kerro hänelle, että haluat tulevissa vaaleissa myös mahdollisuuden äänestää kirjeitse. Postikortti on monin verroin parempi väline kertoa tästä kuin sähköinen viesti. Ensinnäkin se todistaa postin hyväksi ja luotettavaksi välineeksi. Lisäksi persoonallinen postikortti ei huku valtavaan sähköpostitulvaan vaan muistuttaa positiivisella tavalla siitä, että ulkosuomalaiset ovat aktiivisia osallistujia suomalaisessa yhteiskunnassa. Omat persoonalliset terveiset maailmalta tekevät asiasta ihmisläheisen ja muistettavan. Voit lähettää kortin yhdelle tai monelle kansanedustajille. Kansanedustajat puolueittain ja vaalipiireittäin ovat eduskunnan Internet-sivuilla www.eduskunta.fi.
Tässä yksi ehdotus tekstiksi:

Edustaja N.N.
Suomen eduskunta
00102 Eduskunta

Hyvä edustaja N.N.,
Onneksi olkoon eduskuntaan valintanne johdosta!
Ulkomailla äänestäminen on yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin. Kuitenkin pitkät ja kalliit äänestysmatkat ja arkisen elämän esteet hankaloittavat ulkosuomalaisten äänestämistä, vaikka kiinnostusta olisi. Toivonkin, että Suomen eduskunta voisi ottaa seuraavan hallituskauden tehtäväkseen sallia ulkosuomalaisille äänestyksen kirjeitse, kuten niin moni muu eurooppalainen ja kehittynyt maa on jo tehnyt.

Ystävällisin terveisin,
Nimi
Kaupunki, maa


Ammattihuijari jahtaa edelleen ulkosuomalaisia

Aiemmissa Sutinoissa olemme varoittaneet ulkosuomalaisia vainoavasta ammattimaisesta suomalaisesta huijarista. Myös Suomen ulkoasiainministeriö on varoittanut ulkosuomalaisia tästä miehestä. Uusimmat tiedot yhä jatkuvista huijausyrityksistä ovat tulleet tietoomme tällä viikolla Ranskasta ja Belgiasta.
Ilmeisesti yleensä Antti-nimeä käyttävän miehen tavallisin tarina on, että hän on tullut ryöstetyksi matkalla lentokentälle Kambodzhassa. Mies oli valmistellut tarinansa hyvin, sillä hän on etsinyt Internetistä esimerkiksi huijattavien tuttavien nimiä ja muita tietoja. Mies pyytää yleensä noin 100 euroa ”maasta poistumiseen tarvittaviin kuluihin”. Melko monet ulkosuomalaiset ovat valitettavasti uskoneet tarinaan ja toimittaneet miehelle rahaa. Meille huijarista kertoneiden mukaan mies osaa vaikuttaa hyvin vakuuttavalta puhelimessa
Kyseistä miestä etsitään monista rikoksista, ja myös keskustelufoorumeilla on hänestä tietoja.
Kehotamme ulkosuomalaisia olemaan hyvin varovaisia erilaisten huijausyritysten varalta.
Muistutamme, että maailmalla pulaan joutunut Suomen kansalainen voi aina kääntyä Suomen edustuston tai jonkin muun EU-maan edustuston puoleen apua saadakseen. Vastaavanlaisen puhelun soittajan tausta kannattaa selvittää mahdollisimman hyvin ja myös Internetiä käyttää apuna sekä kehottaa tällaista soittajaa ottamaan yhteyttä Suomen tai muun EU-maan edustustoon.
Suomen edustustot maittain ulkoasiainministeriön verkkosivulla:
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=15131&contentlan=1&culture=fi-FI
Huijauspuheluja saaneiden kannattaa myös ilmoittaa huijarista Suomen suurlähetystöön ja muihin edustustoihin asuinmaassaan.


AlueTV aloitti toimintansa Suomessa

AlueTV:n ohjelmia voi katsoa ilman maksua internetin kautta rekisteröitymisen jälkeen käyttäjätunnuksella ja salasanalla osoitteessa www.aluetv.fi .
AlueTV:n näkyvyysalue kattaa Internetin kautta koko Suomen ja muun maailman. Runsas ohjelmatarjonta mahdollistaa katsojalle valinnan vapauden jokaisena hetkenä. AlueTV:n ohjelmistoa voi katsoa parhaimmillaan yli 4,5 miljoonaa suomalaista.
AlueTV:n ohjelmatuotannon toiminta-alueet Suomessa ovat alkuun Lapin ja myöhemmin Oulun -, Länsi -, Itä - ja Etelä-Suomen läänit.
AlueTV tarjoaa katsojille alueellista ajankohtaista asiaa, monipuolista tietoa ja viihdettä. Katsojalla on valinnanvapaus ja hän voi itse valita katsomishetken. Katsoja voi vapaasti valita ohjelmakategoriasta tai arkistosta jälkikäteen itselle mieleisen ohjelman katsottavaksi.


Helsinki-Vantaalle pop up -liikkeitä

Maailmalla ja Suomessakin suosiota saavuttanut tilapäismyymäläkonsepti on nyt myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Ensimmäisenä lentoaseman pop up -liiketilassa ovensa avasi ulkoilu- ja vapaa-ajanvaatteita myyvä Napapijri.
Pop up -konsepti on osa Finavian (ent. Ilmailuhallitus) tavoitetta kehittää Helsinki-Vantaasta sujuva ja toimiva lentoasema, jonka palveluympäristö on viihtyisä ja elämyksellinen. Tilapäisliikkeillä pystytään tarjoamaan matkustajille aivan uusimpien trendien mukaisia tuotteita ja palveluita.
Pop up -tiloja voidaan lisätä lentoasemalle, jos kysyntää riittää sekä matkustajien että yrittäjien puolelta.
Tilapäiskonseptin mukaisesti ensimmäinen myymälä, Napapijri on avoinna vain syyskauden, jonka jälkeen tilaan tulee uusi yrittäjä. Liiketilassa voi jatkossa tuotemyynnin lisäksi toimia erilaisia palveluita matkustajille tuottava yritys.
Nyt avatun myymälän tuotteet ovat kotoisin Italiasta ja vaatteita koristaa Norjan lippu. Napapijri-tuotemerkki on tunnettu laadukkaista ja rennon tyylikkäistä ulkoilu- ja vapaa-ajanvaatteistaan. Lentoasemalle portin 20 viereen avattu myymälä on Suomen ensimmäinen.


Uusi jäsenetu Suomi-Seuran jäsenille:

Suomi-Seuran jäsenet saavat 30 % alennuksen Kodinvaihtoloma.com jäsenyydestä. Alennuksen saa antamalla tilausvaiheessa koodin ”suomiseura”.
Kodinvaihtoloma.com on HomeExchange.com -verkoston suomenkielinen sivusto.
Sivuston kautta verkosto palvelee jäseniään suomen kielellä, kuitenkin tarjoten
kaikki laajan kansainvälisen HomeExchange.com -verkoston tuomat mahdollisuudet.
www.kodinvaihtoloma.com
Yli 40 000+ jäsenellään 142 maassa HomeExchange.com on nopeimmin kasvava
matkailutrendi. Kodinvaihdossa kaksi perhettä vaihtaa kotejaan loman ajaksi - ”Sinä
asut minun kodissani, kun minä asun sinun kodissasi.” HomeExchange.com tekee
lomailusta ja sen suunnittelusta hauskaa ja kiinnostavaa. Vain muutamalla klikkauksella
voit hakea, valita ja ottaa yhteyttä kodinvaihtajiin lähes missä maassa, kaupungissa tai kylässä tahansa.
Matkustuskuluja lukuun ottamatta lomailun missä tahansa maailmalla ei tarvitse maksaa enempää kuin kotona asumisen. Kodinvaihtolomalla asut kuten paikallinen, et niin kuin turisti.
www.homeexchange.com.


Jääkiekon MM -T-paita saatavana Suomi-Seurasta

Suomen voittamaa jääkiekon maailmanmestaruutta juhlistava T-paita on nyt saatavana Suomi-Seuran Tuotevälityksestä (www.suomi-seura.fi -Tuotteet – Suomi-paidat). Hinta on jäsenille 15 euroa ja 17 euroa muille.
Lisätietoja:http://www.suomiseura.fi/site_v3/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=299&category_id=13&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=32


Anna Suomi-Seuran jäsenyys lahjaksi

Muistathan, että Suomi-Seura ry:n jäsenyys on hyvä lahja: jäsenlehden Suomen Sillan lisäksi jäsenet saavat alennuksia koulutuksistamme, oppaistamme, Tuotevälityksen tuotteista ja lukuisista liikkeistä Suomessa. Jäsenmaksulla tuet työtämme ulkosuomalaisten etujen edistäjänä.


Ilmoittakaa tapahtumistanne Suomi-Seuran Internet-sivulla

Suomi-Seuran Internet-sivujen keskustelupalstalla on ”tapahtumia ulkomailla” -sivut osoitteessa
www.suomi-seura.fi > klikkaa ”keskustelut”. Siellä yhdistykset, yhteisöt ja järjestöt voivat ilmoittaa tietoja tapahtumistaan ja kyseisellä alueella järjestettävistä ulkosuomalaistilaisuuksista.
Lähettäkää tiedot tapahtumistanne Suomi-Seuran toimistoon (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), niin laitamme ne sivulle nähtäviksi.
Aktiivisuudesta on hyötyä kaikille alueen ulkosuomalaisille ja suomalaismatkailijoille sekä muille suomalaisasioista kiinnostuneille.


Suomi-Seura ja USP ovat Facebookissa

Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti tiedottavat myös Facebookissa. Tervetuloa faneiksemme ja saamaan tiedotteitamme myös sitä kautta!


Hyvässä seurassa jo 84 vuotta: Suomi-Seura ry vuodesta 1927

Muistathan, että Suomi-Seuran jäsenenä tuet arvokasta työtämme ulkosuomalaisten asioiden ajajana Suomessa. Jäsenmaksullasi saat lisäksi neuvontayksikkömme palvelut, alennuksia erilaisten tuotteiden ja palvelujen hinnoista, yhteistyöjuristiemme ilmaisen puolen tunnin konsultoinnin ja alennuksen mahdollisista toimeksiannoista, yhteyden muihin ulkosuomalaisjärjestöihin sekä Suomen Silta -lehden kuudesti vuodessa.


Suomi-Seura ry on ulkosuomalaisten etu-, neuvonta- ja asiantuntijajärjestö, joka tarjoaa ulkomaille muuttaville, siellä asuville ja Suomeen palaaville neuvontaa mm. sosiaaliturva-, verotus- ja eläkeasioissa sekä paluumuuttoon liittyvissä kysymyksissä, koordinoi yli 20 maassa toimivaa tukihenkilöverkostoa ja toimii vuonna 1997 perustetun ulkosuomalaisparlamentin sihteeristönä. Kesäisin seura järjestää Helsingissä suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin seminaarin 18 - 45-vuotiaille ulkosuomalaisille, heidän jälkeläisilleen ja puolisoilleen sekä muille Suomesta ja suomen kielestä kiinnostuneille. Seura julkaisee kuudesti vuodessa ilmestyvää Suomen Silta -lehteä.
Lisätietoja: www.suomi-seura.fi

Seuraava järjestötiedote ilmestyy lokakuun alussa.

Suomi-Seura ry
Mariankatu 8
00170 Helsinki
Puh: +358-(0)9-684 1210
Fax: +358-(0)9-684 12140
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.suomi-seura.fi
Ulkosuomalaisparlamentti:
Osoite, puhelin ja fax samat kuin yllä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.usp.fi

Mikäli haluat liittää postituslistalle uuden yhdistyksen tai erota listalta, lähetä viesti osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..