user_mobilelogo

SUTINAT 10/2011

Hyvä ulkosuomalaisjärjestö,

Tervehdys syksyisestä Helsingistä!
Hallituksen ensi vuoden budjettiesitys tuo suuria säästöjä ministeriöiden menoihin. Ulkoasiainministeriössä talouden tiukentuminen merkitsee edustustoverkon harventamista, mikä heikentää ulkosuomalaisten palveluja tuntuvasti. Suomi-Seura ja ulkosuomalaisparlamentti jatkavat entiseen tapaan ulkosuomalaisten etujen ajamista. Edustustoverkoston harvetessa kirjeäänestys ja liikuteltavat passiyksiköt ovat yhä tarpeellisempia.
Syksyn järjestö- ja nuorisoapurahat ovat pian Suomi-Seuran työvaliokunnan käsittelyssä. Suomi-koulujen avustusten haku sen sijaan jatkuu lokakuun loppuun asti.
Joulun lähestyessä muistattehan, että Suomi-Seuran jäsenyys on hyvä lahja. Sillä tuette työtämme ulkosuomalaisten etujen valvojana. Jokainen jäsenyys on meille todella tärkeä.

Parhain terveisin
Suomi-Seura ry


Olli Rehn on Vuoden ulkosuomalainen 2011

Suomi-Seura ry on valinnut Euroopan unionin talouskomissaarin Olli Rehnin Vuoden ulkosuomalaiseksi 2011. Seura palkitsee Olli Rehnin hänen Euroopan komission vaativissa tehtävissä tekemänsä menestyksekkään uran ansiosta.
Vuoden ulkosuomalainen -tunnustus myönnettiin nyt 19. kerran.
Vuoden ulkosuomalainen -tunnustus luovutettiin Olli Rehnille perjantaina 7. lokakuuta 2011 Helsingissä. Tunnustuksen luovutti Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja Ville Itälä.
Olli Rehn (s. 31.3.1962 Mikkeli) toimii Euroopan unionin talouskomissaarina José Manuel Barroson toisen komission toimikauden aikana, kaudella 2010 - 2014. Aiemmin hän toimi EU:n laajentumisasioista vastaavana komissaarina Barroson ensimmäisessä komissiossa vuosina 2004 - 2009.
Rehn valmistui Oxfordin yliopistosta valtiotieteen tohtoriksi vuonna 1996 pääaineenaan poliittinen taloustiede. Valtiotieteen kandidaatiksi hän valmistui Helsingin yliopistosta 1989. Vuosina 1982-83 hän opiskeli Macalester Collegessa St.Paulissa, MN, Yhdysvalloissa.
Eduskuntaan Olli Rehn valittiin vuonna 1991. Hän oli Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja 1991 - 1995 ja Euroopan parlamentin ja Suomen eduskunnan yhteiskomitean puheenjohtaja 1993 - 1994. Vuoden 1994 lopussa eduskunta valitsi Rehnin Euroopan parlamentin jäseneksi. EU-parlamentista hän jäi pois 1996. Vuosina 2002 – 2003 hän työskenteli professorina Helsingin yliopistossa.
Rehn on kirjoittanut kolumneja lehtiin vuodesta 1985, ja hän on kirjoittanut myös kirjoja.
Vuoden ulkosuomalaiseksi on vuodesta 1993 lähtien valittu ulkomailla asuva suomalainen tai suomalaisen siirtolaisen jälkeläinen, joka on menestynyt erityisen hyvin omalla alallaan, vaalinut suomalaista kulttuuri-perintöä ja mahdollisesti myös edistänyt Suomen ja uuden kotimaansa välistä kulttuurivaihtoa, kauppaa tai muuta yhteistyötä. Valinta voi kohdistua myös ulkosuomalaiseen yhteisönsä edustajana tai ulkosuomalais-yhteisöön. Aiemmat Vuoden ulkosuomalaiset ovat FinnFest USA -tapahtuman perustaja Robert Selvala, kääntäjä-kirjailija Mirja Bolgár, ruotsinsuomalainen järjestöaktiivi Arvi Tervalampi, sopraano Karita Mattila (Ilta-Sanomien kanssa järjestetyssä äänestyksessä), jalkapalloilija Jari Litmanen, amerikansuomalainen Vieno Williams suuren siirtolaisuusaallon edustajana, Formula1 -kuljettaja Mika Häkkinen (Ilta-Sanomien kanssa järjestetyssä äänestyksessä), Linux-käyttöjärjestelmän luoja Linus Torvalds, oopperalaulaja Matti Salminen, Euroopan oikeusasiamies Jacob Söderman, säveltäjä Kaija Saariaho, toimittaja Erkki Toivanen, kapellimestari-säveltäjä Esa-Pekka Salonen, jääkiekkoilija Saku Koivu, amerikansuomalainen kääntäjä Richard Impola, professori Bengt Holmström, lähetyslääkäri Leena Pasanen ja toimittaja-kirjailija Helena Petäistö.


USP:n aluekokous järjestetään Portugalin Algarvessa

Seuraava ulkosuomalaisparlamentin Välimeren, Afrikan ja Lähi-idän alueen kokoontuminen järjestetään 4.12.2011 Portugalin Algarvessa klo 14:00 alkaen. Kokoontuminen pidetään Algarven Suomi-seuran Suomen itsenäisyyspäivänjuhlallisuuksien yhteydessä, ja tarkempi ohjelma ja kutsu toimitetaan lokakuun aikana sähköpostitse alueen yhteisöille.
Lisätietoja voi tarvittaessa kysellä jo nyt joko Välimeren alueen varapuhemieheltä Pirke Fustinonilta (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) tai hänen varamieheltään Raimo Luokomaalta (raimo.luokomaa@ aina.net).
Lokakuun aikana toimitetaan kokouksen tarkempi agenda, johon voi vaikuttaa jo nyt lähettämällä varapuhemiehelle sähköpostia aiheeseen liittyen. Ideoiden tulee olla perillä 14.10.2011 mennessä.
Alueen tiedotuskirje kevään ja kesän USP-annista valmistuu lokakuun puoliväliin mennessä. Tiedotuskirjeessä on tarkempaa tietoa alueen ajankohtaisista asioista. Sen jälkeen varapuhemies Pirke Fustinoni odottaa myös evästyksiä seuraavaan USP:n puhemiehistön kokoukseen. Puhemiehistö kokoontuu seuraavan kerran 28. - 29.11.2011 Helsingissä.


Suomi-koulujen toiminta-avustusten haku on käynnissä

Toiminta-avustusta lukuvuodeksi hakevien Suomi-koulujen avustusten haku on käynnissä ja päättyy lokakuun loppuun mennessä. Uudet, myös suoraan tietokoneella täytettävät lomakkeet löytyvät Suomi-Seuran kotisivuilta www.suomi-seura.fi kohdasta "Apurahat -> Suomi-kouluille".


Hallituksen säästöohjelma karsii Suomen edustustoja maailmalta

Hallitusohjelmassa ja ensi vuoden budjetissa ulkoasiainhallintoon kohdistuvat säästöt kohdistuvat Suomen edustustoverkkoa maailmalla. Helsingin Sanomien haastattelema ulkoasiainministeriön talousjohtaja Risto Hakoila kertoo, että ministeriö joutuu rakenteellisiin muutoksiin, mikä tarkoittaa edustustoverkon harventamista.
Hakoila arvioi, että Suomi joutuu sulkemaan kymmenen edustustoa. Uudistusten toteuttaminen alkaa jo ensi vuonna.
Ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd) sanoo Helsingin Sanomissa, että ministeriö on tehnyt harjoitelmia siitä, mistä päin maailmaa edustustoja aletaan karsia, mutta päätöksiä ei ole vielä tehty. Hänen mukaansa ensin aiotaan etsiä yhteistyötä Pohjoismaiden edustustojen kanssa. Yhteistyökään ei poista tarvetta karsia omia edustustoja. Verkoston supistaminen on ollut tiedossa, mutta hallituksen toimenpiteet nopeuttavat edustustojen vähentämistä.
Hallitus kohdensi hallitusohjelmassa kohdentamatta jääneet 100 miljoonan euron säästöt useille hallinnonaloille, joista ulkoministeriölle tuli muutaman miljoonan lisäleikkaukset muiden säästöjen lisäksi. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle kohdistuu lisää säästöjä.


Erityisosaajien maahanmuuttoa koskevat lainmuutokset eduskuntaan

Hallitus esittää tarkennuksia ulkomaalaislakiin ja siihen liittyviin lakeihin kolmansista maista tulevien erityisosaajien maahanmuuttoon liittyen. Muutokset perustuvat niin sanottuun EU:n erityisosaajadirektiivin vaatimuksiin. Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä 29. syyskuuta, ja tasavallan presidentti antoi sen eduskunnalle 30. syyskuuta.
Erityisosaajalle voitaisiin jatkossa myöntää ns. EU:n sininen kortti. Oleskeluluvan myöntäminen edellyttäisi, että henkilöllä on vähintään vuoden pituinen työsuhde erityispätevyyttä vaativaan työhön ja työstä maksetaan keskimääräistä korkeampaa palkkaa. Lisäksi edellytettäisiin jo voimassa olevan ulkomaalaislain nojalla, että työsuhteen keskeiset ehdot vastaavat asianomaisia säännöksiä ja työehtosopimuksia.
Direktiivin ei ennakoida tuovan suurta muutosta nykytilaan, sillä erityisosaajien maahanmuuttoa Suomeen on jo nykyisellään helpotettu. Nykyisten hakijatietojen perusteella voidaan arvioida, että EU:n sininen kortti myönnettäisiin muutamalle sadalle henkilölle vuosittain.
Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislain lisäksi muutoksia yliopistolakiin, ammattikorkeakoululakiin, asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettuun lakiin, kansanterveyslakiin ja erikoissairaanhoitolakiin. Näillä muutoksilla pyritään varmistamaan direktiivin edellyttämä sinisen kortin haltijoiden yhdenvertainen kohtelu jäsenvaltion omien kansalaisten kanssa muun muassa sosiaaliturvan ja koulutuksen alalla.
Hallitus esittää, että muutokset tulisivat voimaan 1. tammikuuta 2012.


Presidentinvaali lähestyy – ovatko henkilötietosi ajan tasalla Suomessa?

Tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) järjestetään Suomessa sunnuntaina 22.1.2012 kello 9-20. Ennakkoäänestys on Suomessa 11 .- 17.1. (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 11. - 14.1. (keskiviikosta lauantaihin).
Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.
Väestörekisterikeskus laatii äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin (äänioikeusrekisteri) 46. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot (muun muassa nimi, henkilötunnus, vaalipiiri, kotikunta ja äänestyspaikka), jotka olivat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää.
Äänioikeusrekisteri on julkisesti nähtävillä maistraateissa 41. päivästä ennen vaalipäivää alkaen. Jokaiselle rekisteriin otetulle postitetaan lisäksi viimeistään 24. päivänä ennen vaalipäivää ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti), jossa mainitaan muun muassa vaalipäivä, ennakkoäänestyspäivät, äänioikeutetun äänestyspaikan osoite sekä vaaliviranomaisten yhteystiedot. Ilmoituskortit lähetetään äänioikeutetuille viimeistään torstaina 29.12. 2011.
Äänioikeusrekisteristä tulostetaan myöhemmin vaaliluettelot vaalipäivän äänestyspaikoille.
Äänioikeusrekisteri perustetaan keskiviikkona 7.12.2011 niiden tietojen perusteella, jotka olivat väestötietojärjestelmässä perjantaina 2.12. 2011.
Äänioikeusrekisteri on lainvoimainen tiistaina 10.1.2012 kello 12.
Ennakkoäänestyskortin postitusta varten äänioikeutetun henkilötietojen on oltava ajan tasalla Suomen väestötietojärjestelmässä. Laki velvoittaa ulkosuomalaisen muutenkin pitämään henkilötietonsa ajan tasalla Suomessa. Ulkomailla asuva on itse velvollinen ilmoittamaan osoitteensa maistraattiin Suomeen: www.maistraatti.fi.
Lisätietoa vaaleista: www.vaalit.fi.


Suomen kansalaisuuden sai alkuvuonna 2 268 henkilöä

Kuluvan vuoden tammi–kesäkuussa Suomen kansalaisuuden on saanut 2 268 henkilöä. Heistä 1 963 sai kansalaisuuden hakemuksen ja 305 ilmoituksen perusteella.
Kansalaisuutta haki alkuvuonna hakemuksella yhteensä 2 602 henkilöä (2010: 2 317). Suurimmat hakijaryhmät olivat edellisen vuoden tapaan venäläiset (671 hakijaa) ja somalialaiset (160 hakijaa). Eniten kansalaisuuden hakemuksesta saaneiden joukossa oli venäläisiä (731), virolaisia (106) ja turkkilaisia (93).
Uutena hakijaryhmänä suurimpien hakijaryhmien joukkoon nousivat Bosnia ja Hertsegovinan kansalaiset. Kymmenen suurimman hakijakansalaisuuden joukossa on yhä myös yksi EU-valtio, Viro. Alkuvuonna 2011 Suomen kansalaisuutta haki 112 virolaista (2010: 79).
llmoituksella kansalaisuutta haki vuoden 2011 alkupuoliskolla 258 henkilöä (2010: 293). Hakemusmenettelyä kevyemmän ilmoitusmenettelyn perusteella kansalaisuuden voivat saada muun muassa suuren osan nuoruuttaan Suomessa asuneet 18–22-vuotiaat nuoret ja suomalaisen isän avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset.
Vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla kansalaisuushakemuksiin tehdyistä päätöksistä noin 94 prosenttia oli myönteisiä (2010: 93 %). Kansalaisuusilmoituksiin tehdyistä päätöksistä myönteisiä oli noin 95 prosenttia (2010: 98 %).
Vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla kansalaisuusilmoituksia ratkaistiin huomattavasti vähemmän edellisvuoden samaan ajankohtaan verrattuna (2011: 321, 2010: 1 574). Tämä johtuu siitä, että vuoden 2010 alkupuoliskolla ratkaistiin vielä entisten Suomen kansalaisten ja heidän jälkeläistensä jättämiä ilmoituksia. Kesäkuussa 2003 voimaan tullut, monikansalaisuuden salliva kansalaisuuslaki tarjosi heille tilaisuuden hakea Suomen kansalaisuutta 1.6.2003–31.5.2008 ilmoitusmenettelyllä ilman, että heidän täytyi muuttaa Suomeen.
Tarkempi katsaus tammi–kesäkuun 2011 kansalaisuusasioista löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta osoitteesta www.migri.fi >Tilastot > Kansalaisuus.


Suunnitteletko muuttoa Espanjaan?

Oletko ajatellut muuttaa Espanjaan? Lähde tutustumaan Aurinkorannikkoon ja sen asuntotarjontaan. kun Suomi-Seuran Matkatoimisto järjestää tutustumismatkan Fuengirolan alueelle (Fuengirola, Benalmadena, Malaga, Torremolinos) 19. - 26.11.2011. Perillä ollaan seitsemän yötä.
Matkan aikana kuulet Aurinkorannikolla vakituisesti asuvien suomalaisten kokemuksia ja tapaat
suomalaisia kiinteistönvälittäjiä ja asunnon vuokraajia.
Matkan hinta on 865 euroa/henkilö. Lisämaksu yhden hengen huoneesta 165 euroa.
Ohjelmaan sisältyvät lennot Helsinki-Malaga-Helsinki, majoitus (Hotel Las Palmeras****), aamiaiset, lentokenttäkuljetukset, kiertoajelu, tutustuminen alueen palveluihin ja asuntotarjontaan, infotilaisuuksia ym. Hotelli sijaitsee kaupungin keskustassa ja rannan läheisyydessä.
Matkan toteutuminen edellyttää vähintään 10 osallistujaa.
Kysy lisää: Suomi-Seuran Matkatoimisto, Mariankatu 8, 00170 Helsinki, puh. (09) 7422 8800, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., www.suomiseuranmatkat.fi


Kyselytutkimus ulkosuomalaisille ruokaperinteiden muutoksista

Kuten syyskuun tiedotteessamme kerroimme, ruokaperinnetutkija, FM Terhi Törrö tekee kyselytutkimusta suomalaisten ruokaperinteiden muutoksista. Törrö toivoo myös ulkosuomalaisten osallistuvan tähän tutkimukseen. Hän on asunut kuudessa maassa.
Tämän tiedotteen liitteinä lähetämme teille suomen- ja englanninkieliset kyselylomakkeet, joilla voitte osallistua tutkimukseen. Vastausaikaa on tämän vuoden loppuun asti. Vastaukset voi lähettää sähköpostilla tai postitse Terhi Törrölle (yhteystiedot alla).
Kyselymateriaali arkistoidaan lopullisesti Suomen Kansallisarkistoon kaikkien suomalaisten, myös ulkosuomalaisten kulttuuriperinnöksi ja se tulee olemaan tutkimuskäytössä jatkossa avoimesti, mikäli kukin vastaaja antaa tutkimuskäytölle luvan.
Tutkimus on osa Törrön Suomalaisten ruokaperinteiden muutokset 1900-luvulla -väitöskirjaa.
Kyselyaineisto keskittyy ruokaperinteiden muutoksen tarkasteluun. Törröä kiinnostaa tutkia, mitä perinteitä omaksutaan toisista kulttuureista, mitä omia perinteitä säilyy, ja miten ruokavalio- ja raaka-ainetrendit vaikuttavat henkilökohtaisesti.
Kyselystä valmistuu kaikille yhteinen Finnish Food Memories -teos.
Maa- ja kotitalousnaiset Suomesta ovat sponsoroineet kyselyyn vastanneille kaksi kirjapalkintoa ja lisänä on Törrön lahjoittama ruokaan liittyvä yllätyspalkinto. Palkintojen arvonta tapahtuu tämän vuoden lopussa.
Terhi Törrö
Eerikinkatu 37 A 2
20100 Turku
Finland
E-mail: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
GSM: + 358-(0)44-2849040

Research on Finnish Food Memories

Researcher Terhi Törrö is collecting material for her thesis on the changes in Finns and Expatriate Finns’ culinary traditions in the 20th century. Ms Törrö hopes that a large number of expatriate Finns would also participate in the research.
Enclosed are questionnaires in Finnish and English. They should be returned to Ms Törrö by the end of this year, either by E-mail or regular mail.
The material will be stored at the National Archives in Helsinki, and the material will be available to researchers in the future, unless the person replying the questions will not permit that.
A book called Finnish Food Memories will be published on the basis of the research.
Three prizes will be raffled off at the end of the year among those who have taken part in the research.
Replies and inquiries:
Terhi Törrö
Eerikinkatu 37 A 2
20100 Turku
Finland
E-mail: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
GSM: + 358-(0)44-2849040


Helsingin yliopisto on maailman 91. parhain yliopisto

Helsingin yliopisto on The Times Higher Education -lehden mukaan maailman 91. paras yliopisto. Lehti listaa yliopistoja vuosittain paremmuusjärjestykseen. Helsingin yliopisto oli listauksen mukaan paras suomalainen yliopisto.

Yliopistoja paremmuusjärjestykseen vuosittain listaavan The Times Higher Education -lehden mukaan paras suomalainen yliopisto on Helsingin yliopisto. Se on sijalla 91.
Yliopistot on listattu 13 eri muuttujan, kuten kansainvälisyyden sekä opetuksen ja tutkimuksen tason, perusteella.
200 ensimmäistä yliopistoa on asetettu paremmuusjärjestykseen. Sen jälkeen yliopistot ilmoitetaan 50 ryppäissä. Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto ovat ryhmässä 301 - 350. Turun yliopisto ryhmässä 351 - 400.


Lähetä postikortti eduskunnalle

Suomen uusi eduskunta aloitti työnsä 27.4.2011. Eduskunnassa on peräti 87 uutta kansanedustajaa. Osalla näistä on eduskuntakokemusta ennestään, mutta suurelle osalle valtiopäivät ovat ensimmäiset.
Ulkosuomalaisparlamentti on jo yli kymmenen vuotta puhunut kirjeäänestyksen puolesta yhtenä tapana nostaa äänestysvilkkautta ulkomailla ja auttaa suomalaisia äänestäjiä täyttämään kansalaisuusoikeutensa. Monen äänestysmatka katkeaa käytännön hankaluuksiin: pitkiin matkoihin, korkeisiin kustannuksiin, arkisiin työ- tai perhe-esteisiin. Ulkosuomalaisparlamentti on nyt vedonnut kaikkiin hallitusneuvottelupuolueisiin, että kirjeäänestyksen salliminen otettaisiin mukaan seuraavan hallituksen ohjelmaan.
Kirjeäänestys on jossain muodossa käytössä jopa 44 maassa ympäri maailmaa. Suuri osa Euroopan maista (20) sekä Yhdysvallat, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti ovat jo mahdollistaneet kirjeäänestyksen ulkokansalaisilleen.
Kirjeäänestys on luotettava ja selkeä. Se on lakiteknisesti helppo toteuttaa. Se on jo olemassa oleva malli, eikä kaipaa vuosien pohdintaa ja selvittelyä niin kuin sähköinen tai Internet-äänestys. Lähin naapurimme Ruotsi antoi kansalaisilleen oikeuden äänestää kirjeitse ulkomailla vuonna 2006.
Kirjeäänestyksen haluavat myös ulkosuomalaiset ja nyt on hyvä aika kertoa se uudelle eduskunnalle!
Hyvä ulkosuomalainen äänestäjä! Lähetä vaalipiirisi kansanedustajalle – uudelle tai vanhalle - hieno postikortti ja kerro hänelle, että haluat tulevissa vaaleissa myös mahdollisuuden äänestää kirjeitse. Postikortti on monin verroin parempi väline kertoa tästä kuin sähköinen viesti. Ensinnäkin se todistaa postin hyväksi ja luotettavaksi välineeksi. Lisäksi persoonallinen postikortti ei huku valtavaan sähköpostitulvaan vaan muistuttaa positiivisella tavalla siitä, että ulkosuomalaiset ovat aktiivisia osallistujia suomalaisessa yhteiskunnassa. Omat persoonalliset terveiset maailmalta tekevät asiasta ihmisläheisen ja muistettavan. Voit lähettää kortin yhdelle tai monelle kansanedustajille. Kansanedustajat puolueittain ja vaalipiireittäin ovat eduskunnan Internet-sivuilla www.eduskunta.fi.
Tässä yksi ehdotus tekstiksi:

Edustaja N.N.
Suomen eduskunta
00102 Eduskunta

Hyvä edustaja N.N.,
Ulkomailla äänestäminen on yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin. Kuitenkin pitkät ja kalliit äänestysmatkat ja arkisen elämän esteet hankaloittavat ulkosuomalaisten äänestämistä, vaikka kiinnostusta olisi. Toivonkin, että Suomen eduskunta voisi ottaa seuraavan hallituskauden tehtäväkseen sallia ulkosuomalaisille äänestyksen kirjeitse, kuten niin moni muu eurooppalainen ja kehittynyt maa on jo tehnyt.

Ystävällisin terveisin,
Nimi
Kaupunki, maa


Yhdistyksen ilmoittaminen yhdistysrekisteriin helpottui

Yhdistyksen ilmoittaminen yhdistysrekisteriin helpottui lokakuun alusta lähtien, Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tiedottaa. Yhdistysrekisteri toimii osana PRH:ta. Yhdistysrekisterissä on reilut 130 000 yhdistystä.
Kun yhdistys tekee perustamisilmoituksen, muutosilmoituksen tai purkautumisilmoituksen, tarvitsee sen toimittaa vain yhdet ilmoituskappaleet aikaisemman kolmen sijasta. Asioinnin helpottuminen perustuu yhdistysrekisteriasetuksen muutokseen.
Ilmoitukset yhdistysrekisteriin voidaan tehdä myös täysin sähköisesti Internetissä. Internet-osoitteesta löytyy myös rekisteröintiin liittyvää tietoa ja ohjeistusta sekä ehdotuksia erilaisten yhdistysten säännöiksi ja malli yhdistyksen perustamiskirjasta.
Ilmoitukset yhdistysrekisteriin voi jättää myös maistraattiin, joita on eri puolilla Suomea. Maistraatit antavat myös otteita kaikkien rekisteröityjen yhdistysten nimenkirjoittajista.
Patentti- ja rekisterihallitus: www.prh.fi
Maistraatit: www.maistraatti.fi


Helsinki-Vantaa on uudistunut

Helsinki-Vantaan lentoaseman yli kaksi vuotta kestäneet mittavat muutostyöt ovat loppusuoralla. Lentoasemalla on kohennettu odotus- ja matkatavaratiloja sekä parannettu matkustajien ja lentoyhtiöiden palveluja. Tavoitteena on kehittää Helsinki-Vantaasta sujuva ja viihtyisä kenttä, joka pärjää kansainvälisessä kilpailussa.
Helsinki-Vantaan muutostyöt ovat kohdistuneet 40 vuotta vanhojen lähtöselvitystilojen ja porttialueen peruskorjaukseen. Muun muassa ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät on muutettu energiaa säästäviksi.
Matkatavarat kulkevat nyt lentokoneisiin vauhdilla modernin matkatavarakeskuksen kautta, ja lähtöselvitystilat ovat entistä avarampia ja selkeämpiä. Samalla turvatarkastusprosessia on kehitetty ja kapasiteettia nostettu. Porttialueen puolella liiketilojen uudelleen sijoittelulla on saatu kulkukäytäville lisää tilaa ja odotusalueille lisää istumapaikkoja.
Iso osa uudistushankkeista muodostuu palvelutarjonnan kehittämisestä ja laatutason parantamisesta. Erityisesti on panostettu viihtyisään palveluympäristöön sekä suomalaiseen lähiruokaan ja muotoiluun.
Helsinki-Vantaalla voi kahvinsa nauttia Teema-mukista käsintehdyn suomalaisen leivoksen kera Alvar Aallon tuolilla istuen. Samalla voi ladata matkapuhelimensa langattomasti suomalaisen Powerkiss-innovaation avulla.
Viimeisen kahden vuoden aikana kahviloiden, ravintoloiden, kauppojen ja muiden palvelupisteiden määrää on tuntuvasti lisätty. Nyt Helsinki-Vantaalla on 120 palvelupistettä. Syksyllä ja vuoden vaihteessa avataan kahdeksan kahvilaa ja myymälää lisää.
Joulukuussa terminaali 2:ssa otetaan käyttöön uusi keskitetty turvatarkastus entisen lähtöselvitysalue 400:n tilalle.
Viimeisen 12 vuoden aikana Finavia on investoinut Helsinki-Vantaan kehittämiseen 560 miljoonaa euroa, josta noin 25 miljoonaa euroa on käytetty terminaalin vanhan osan peruskorjaukseen.
Pohjoismaiden kentistä Helsinki-Vantaa on tänä vuonna kasvanut eniten eli 17 % viime vuoteen verrattuna. Samaan aikaan kasvu Tukholmassa on ollut 14,7 %, Oslossa 12 % ja Kööpenhaminassa 6,9 %.
Pohjois-Euroopan tihein kaukoliikenneverkosto ja vaihtomatkustuksen kasvu tekevät Helsinki-Vantaasta merkittävän solmukohdan Aasian ja Euroopan välillä. Suosituimman vaihtokentän asemaa haetaan myös nostamalla palvelujen laatua ja parantamalla asiakaskokemusta.
Helsinki-Vantaan menestymisen ansiosta suomalaisilla on moneen muuhun maahan verrattuna poikkeuksellisen hyvät ja kattavat lentoyhteydet eri puolille maailmaa. Lentoaseman kautta kulkeva vaihtomatkustus on suomalaiselle lentoliikenteelle taloudellisesti tärkeää. Sen ansiosta Finavialla on hyvät edellytykset ylläpitää kattavaa lentoasemaverkostoa koko Suomessa.


Visit Finlandin syyskampanja tuo Suomen luonnon
kolmeen eurooppalaiseen kaupunkiin

Visit Finlandin syyskampanja tuo Suomen luonnon Lontoon, Manchesterin ja Pariisiin katukuvaan. Kansainvälisesti palkittujen luontokuvaajien Jari Peltomäen, Olli Lamminsalon ja Markku Tanon eläin- ja maisemakuvat nostavat esille Suomen koskematonta ja aitoa luontoa puhtaimmillaan.
Visit Finlandin Face the wild -kampanjassa esiintyvissä palkittujen suomalaisten luontokuvaajien kuvissa katsoja joutuu kasvotusten villieläinten ja koskemattoman luonnon kanssa.
– Suomesta löytyy maailman viimeisiä erämaita, jossa voi kokea koskemattoman luonnon harvinaisine villieläimineen. Toisaalta alueen moderni infrastruktuuri ja matkailupalvelut mahdollistavat sen, että jokainen matkailija voi helposti päästä aitojen erämaaelämysten äärelle, kertoo johtaja Mervi Holmén Matkailun edistämiskeskuksesta.
Maailmassa on eläinlajeja, joiden kohtaaminen Suomessa on todennäköisempää kuin missään muualla. Visit Finlandin kampanjaan villieläimistä ovat valikoituneet ilves, kotka ja ilmeikäs lapinpöllö.
Suomen lumoava luonto ja sen villieläimet esittäytyvät Lontoon, Pariisin ja Manchesterin katukuvassa lokakuun alusta alkaen. Luontokuviin voi tutustua osoitteessa: http://bit.ly/p2pHp0.
Matkailun edistämiskeskus www.visitfinland.com, www.mek.fi


Sielun Veljet esiintyvät Stockholm Sisu Nights -konserttisarjassa

Suomalaiseen popmusiikkiin keskittyvä Stockholm Sisu Nights -konserttisarja jatkuu näyttävästi, kun 19 vuoden tauon jälkeen yhteen palannut legendaarinen Sielun Veljet keikkailee maanantaina 28.11. Kägelbananissa Tukholmassa. Konserttiliput ovat myynnissä Kägelbananin lipunmyyntipisteissä. Ovet aukeavat kello 20.
Yhtyeen kokoonpano on Ismo Alanko (laulu), Jukka Orma (kitara), Jouko Hohko (basso) ja Alf Forsman (rummut)
Alangon ja Orman vuonna 1982 perustama Sielun Veljet kuuluu suomirockin aatelistoon. Yhtyeen rajoja rikkovat keikat ja ansaittu maine Suomen rajuimpana livebändinä tekee siitä yhden tärkeimmistä suunnannäyttäjistä suomalaisen rockin kentällä.
Suuren yleisön tietoisuuteen bändi löi itsensä klassikkoalbumilla L´amourha, jolta irrotetut singlet Ikävä ja Peltirumpu tunnetaan yhtyeen kenties suurimpina hitteinä. Englanninkielinen Softwood Music Under Slow Pillars- albumi julkaistiin Suomessa ja Ruotsissa. Ruotsissa yhtyeen nimeksi merkittiin L´amourder. Yhtye jäi tauolle vuonna 1992.
Keväällä 2011 yhtye alkoi tehdä paluuta ja single Nukkuva Hirviö julkaistiin huhtikuussa. Bändi teki näyttävän paluun kesän Ilosaarirockissa.
Stockholm Sisu Nights on konserttisarja, jonka tarkoituksena on kerätä ruotsinsuomalaisia yhteiseen illanviettoon ja nauttimaan suosittujen suomalaisartistien suomenkielisestä musiikista. Konserttisarja käynnistyi syksyllä 2010. Stockholm Sisu Nightsin toteuttavat yhteistyönä Live Nation Finland ja Sweden sekä Goatbridge Productions.


Aika tilata vuoden 2012 Suomi-kalenterit ja almanakat

Tilaa vuoden 2012 Suomi-kalenterit ja almanakat kätevästi Suomi-Seuran Tuotevälityksen kautta:
http://www.suomi-seura.fi/site_v3/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=12&Itemid=32
Muista Tuotevälityksemme myös miettiessäsi joululahjoja,: http://www.suomi-seura.fi/site_v3/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=42&Itemid=32 !


Suomalaisia design-tuotteita maailmalle

Tilaa suomalaisia designtuotteita helposti ulkomaille: Marimekko, Iittala jne. http://www.finnishdesignshop.com/


Elisa Kirja palvelee kirjallisuuden ystäviä

Elisa Kirja on sähköisten kirjojen osto-, luku- ja kuuntelupalvelu. Palvelussa on niin ääni- kuin e-kirjoja, ja kirjat säilyvät vaivattomasti omassa kirjahyllyssä. Palvelusta löytyy syksyn uutuuskirjoja, kymmeniä ilmaisia klassikoita sekä mielenkiintoisia kirjoja, jotka ovat sähköisinä saatavilla vain Elisa Kirja -palvelussa.
Maksuton Elisa Kirja -sovellus tarjoaa sinulle helpon ja miellyttävän tavan nauttia lukemisesta ja kirjallisuudesta. Sovelluksella voit lukea e-kirjoja ja kuunnella äänikirjoja Android-, iPhone-, iPad- tai iPod Touch -laitteellasi. Sovelluksen voi ladata helposti Android Marketista tai AppStoresta.
www.elisa.fi/kirja


Muista läheisiäsi ja tuttaviasi kotimaassa tai maailmalla –
Onnittelu.fi-korusähke ja Suru.fi-adressi

Valmistujaiset tulossa, kaverin syntymäpäivät lähellä, sukulaisen häät edessä tai suru-uutinen on tavoittanut teidät. Haluat muistaa, etkä itse pääse paikalle?
Onnittelu.fi- tai Suru.fi -palvelusta helposti tilattu, toimestamme painettu ja lähetetty yksilöllinen korusähke sopii moniin tilanteisiin. Sillä on helppo muistaa ystäviä ja tuttavia silloin, kun itse olet kaukana.
Kauniit ja yksilölliset adressit ja korusähkeet huomataan, ja niistä jää pysyvä muisto itsestäsi.
Luotettavaa ja turvallista verkkoasiointia jo vuodesta 2007.
Lähetä korusähke www.onnittelu.fi (linkki http://www.onnittelu.fi)
Lähetä adressi www.suru.fi (linkki https://www.suru.fi)


Varaa hotelli- & lippupakettisi Jääkiekon MM-kisoihin 2012!

Event Travel Finland Oy on jääkiekon MM-kisojen 2012 ja 2013 virallinen matkatoimisto Suomessa. Tarjolla on hotelli- & lippupaketteja kaikkiin Helsingissä pelattaviin otteluihin.
Alkusarjan paketit sisältävät kaikki 4 ottelua, joista yksi on Suomen peli. Loppuotteluihin on tarjolla mm. Superviikonloppu-paketti, joka sisältää 6 ottelua; 2 neljännesfinaalia, semifinaalit, pronssi- ja kultaottelun, sekä 4 yön majoituksen aamiaisella. Hotellivalikoima on laaja, ja kaikista hotelleista on hyvät kulkuyhteydet Hartwall Areenalle.
Tutustu tarkemmin Event Travelin tarjontaan ja tee varauksesi MM-kisoihin: http://www.event-travel.fi/
Paketit hintoineen: http://www.event-travel.fi/upload%5CIIHF%202012%20esite.pdf


Jääkiekon MM -T-paita ja -2-DVD saatavana Suomi-Seurasta

Suomen toukokuussa 2011 voittamaa jääkiekon maailmanmestaruutta juhlistava T-paita ja 2-DVD on nyt saatavana Suomi-Seuran Tuotevälityksestä (www.suomi-seura.fi -Tuotteet).
Paidan hinta on jäsenille 15 euroa ja 17 euroa muille. DVD:n hinta jäsenille on 17,95 euroa ja 19,95 euroa muille.
Lisätietoja ja tilaukset: http://www.suomi-seura.fi/site_v3/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=42&Itemid=32

Anna Suomi-Seuran jäsenyys lahjaksi

Muistathan, että Suomi-Seura ry:n jäsenyys on hyvä lahja: jäsenlehden Suomen Sillan lisäksi jäsenet saavat alennuksia koulutuksistamme, oppaistamme, Tuotevälityksen tuotteista ja lukuisista liikkeistä Suomessa. Jäsenmaksulla tuet työtämme ulkosuomalaisten etujen edistäjänä.


Ilmoittakaa tapahtumistanne Suomi-Seuran Internet-sivulla

Suomi-Seuran Internet-sivujen keskustelupalstalla on ”tapahtumia ulkomailla” -sivut osoitteessa
www.suomi-seura.fi > klikkaa ”keskustelut”. Siellä yhdistykset, yhteisöt ja järjestöt voivat ilmoittaa tietoja tapahtumistaan ja kyseisellä alueella järjestettävistä ulkosuomalaistilaisuuksista.
Lähettäkää tiedot tapahtumistanne Suomi-Seuran toimistoon (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), niin laitamme ne sivulle nähtäviksi.
Aktiivisuudesta on hyötyä kaikille alueen ulkosuomalaisille ja suomalaismatkailijoille sekä muille suomalaisasioista kiinnostuneille.


Suomi-Seura ja USP ovat Facebookissa

Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti tiedottavat myös Facebookissa. Tervetuloa faneiksemme ja saamaan tiedotteitamme myös sitä kautta!


Hyvässä seurassa jo 84 vuotta: Suomi-Seura ry vuodesta 1927

Muistathan, että Suomi-Seuran jäsenenä tuet arvokasta työtämme ulkosuomalaisten asioiden ajajana Suomessa. Jäsenmaksullasi saat lisäksi neuvontayksikkömme palvelut, alennuksia erilaisten tuotteiden ja palvelujen hinnoista, yhteistyöjuristiemme ilmaisen puolen tunnin konsultoinnin ja alennuksen mahdollisista toimeksiannoista, yhteyden muihin ulkosuomalaisjärjestöihin sekä Suomen Silta -lehden kuudesti vuodessa.


Suomi-Seura ry on ulkosuomalaisten etu-, neuvonta- ja asiantuntijajärjestö, joka tarjoaa ulkomaille muuttaville, siellä asuville ja Suomeen palaaville neuvontaa mm. sosiaaliturva-, verotus- ja eläkeasioissa sekä paluumuuttoon liittyvissä kysymyksissä, koordinoi yli 20 maassa toimivaa tukihenkilöverkostoa ja toimii vuonna 1997 perustetun ulkosuomalaisparlamentin sihteeristönä. Kesäisin seura järjestää Helsingissä suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin seminaarin 18 - 45-vuotiaille ulkosuomalaisille, heidän jälkeläisilleen ja puolisoilleen sekä muille Suomesta ja suomen kielestä kiinnostuneille. Seura julkaisee kuudesti vuodessa ilmestyvää Suomen Silta -lehteä.
Lisätietoja: www.suomi-seura.fi

Seuraava järjestötiedote ilmestyy marraskuun alussa.

Suomi-Seura ry
Mariankatu 8
00170 Helsinki
Puh: +358-(0)9-684 1210
Fax: +358-(0)9-684 12140
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.suomi-seura.fi
Ulkosuomalaisparlamentti:
Osoite, puhelin ja fax samat kuin yllä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.usp.fi

Mikäli haluat liittää postituslistalle uuden yhdistyksen tai erota listalta, lähetä viesti osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..