Suomen kielioppi on nyt internetissä!
 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kotus tarjoaa suomen kieliopista ilmaisen verkkoversion. Verkkokielioppi sisältää kieliopin, siinä käytetyn termistön ja tiedonhakua helpottavia toimintoja.


1700-sivuinen Iso suomen kielioppi ilmestyi painettuna versiona vuonna 2004 ja herätti ilmestymisensä aikaan keskustelua lähestymistapansa ansiosta. Opus ei pyri muuttamaan normeja tai antamaan ohjeita, vaan ottaa myös arkisen puhutun kielen huomioon. Kielioppi on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille, opettajille ja muille kielen ammattilaisille.


http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php