Suomen koulutusjärjestelmästä on julkaistu esite ranskaksi.
Se on saatavissa sähköisesti osoitteesta
 
http://www.oph.fi/download/160267_apercu_du_systeme_educatif_finlandais.pdf